กรกฎ ทองขะโชค

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คำพูด[แก้ไข]

  • โดยเฉพาะในบริบทที่ประเทศนั้นยึดมั่น และเคารพในหลักประชาธิปไตยสาธารณชน จะต้องสามารถตั้งข้อสงสัย หรือวิพากษ์วิจารณ์บุคคลที่เป็นบุคคลสาธารณะ หรือนักการเมืองได้ เมื่อรัฐจะตรากฎหมายห้ามวิพากษ์วิจารณ์ รัฐจะต้อง แสดงถึงหลักการพื้นฐานที่ชอบธรรม ว่าการกระทำของปัจเจกชนนั้นจะก่อให้เกิดภยันตรายต่อรัฐที่ชัดแจ้งอย่างไร กฎหมายนั้นมีความจำเป็น และบรรลุวัตถุประสงค์ที่มุ่งคุ้มครองหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำนั้นกับภยันตรายต่อรัฐนั้นจะเกิดขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญอันสืบเนื่องจากการแสดงความคิดเห็นได้อย่างไร[1]

อ้างอิง[แก้ไข]

  1. เพลงประเทศกูมี (กล่าวถึงเพลงประเทศกูมี)