ข้ามไปเนื้อหา

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

จาก วิกิคำคม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปครั้งที่ 26 กำหนดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 เพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จำนวน 500 คน นับเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกหลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

[แก้ไข]

  • จะเป็นหัวหน้าพรรคด้วยตนเอง ซึ่งสมาชิกพรรครวมตัวกันมาจากหลากหลายอาชีพและต่างวัยกันมีตั้งแต่อายุ 25 - 40 ปี ขึ้นไป ซึ่งทางพรรคเห็นว่าการเมืองไทยควรจะมีคนรุ่นใหม่เข้ามาบ้าง จึงอยากให้ประชาชนช่วยสนับสนุน และมีการชูแนวทางของพรรคในเรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาประชาชน และการศึกษาให้มีความเท่าเทียมกัน สนับสนุนสตรีให้มีความเท่าเทียมกันในสังคม โดยพรรคมั่นใจว่าจะส่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ครบ 350 เขตอย่างแน่นนอน และถ้าพรรคได้มีโอกาสได้เข้าไปนั่งในสภาเป็นจำนวนมาก ก็จะเสนอคนในพรรคไม่เสนอคนนอก
  • สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคืออำนาจอธิปไตย เพราะอำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจที่ตัดสินเรื่องทั้งปวงได้ในแผ่นดินนะ การเปิดให้มีการเลือกตั้งคือการเปิดช่องให้มีมืออีกข้างหนึ่งหรือมือของคนอีกกลุ่มหนึ่งเอื้อมมาถึงอำนาจอธิปไตยได้ การที่ต้องจำกัดกรอบการเลือกตั้งให้เรียบร้อยก็เพื่อให้หลักประกันว่าคนที่เอื้อมมาถึงส่วนหนึ่งของอำนาจอธิปไตยนั้น จะไม่ใช้อำนาจนั้นไปในทิศทางที่ไม่พึงประสงค์ หรือไม่เอื้อมเข้าไปในส่วนอำนาจที่เขาไม่อยากให้คุณเอื้อมเข้าไปถึง ดังนั้นก็จะเห็นว่ามีการตีกรอบหลายชั้น มีคนเฝ้าประตูหลายกลุ่มมาก

[แก้ไข]

  • ข่าว กกต.ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าจะยุบหรือไม่ยุบพรรคไทยรักษาชาติ...มันจะมีบรรยากาศอึดอัดปะปนอยู่บ้าง เหมือนตอนรอ ปปช.ตรวจสอบนาฬิการองนายกฯ ประวิตร เนื้อหาเรื่องนาฬิกาหรือเรื่องพรรคไทยรักษาชาตินี่เรื่องนึง...แต่ที่ว่าอึดอัด คือ ตัวบุคคลขององค์กรที่อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบ ต่างมาจาก คสช. ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม มีประกาศ-คำสั่งหัวหน้า คสช.อยู่หลายฉบับที่ออกมา เซทซีโร่/ปลด/สรรหาใหม่/ยืดอายุ บุคคลในองค์กรอิสระ โดยบุคคลที่ได้มาก็เห็นว่า บางส่วนมีความใกล้ชิดเป็นกลุ่มก้อนเชื่อมโยงกันอยู่บ้าง

[แก้ไข]

[แก้ไข]

  • อย่า ... โยงเรื่องล้มเจ้า อย่า ... โยงเรื่องพระราชพิธีที่คนไทยรอคอย อย่า ... สร้างความแตกแยกเพราะอยากเชียร์ คสช. อย่า ... เสี้ยม อย่า ... สร้างเรื่อง ได้โปรด ‼️‼️‼️ ความจริง คือ ไม่รับผิดชอบคำพูด ความจริง คือ ทำการใหญ่ แต่แผนงานมั่ว ความจริง คือ ทำให้องค์กรอิสระหมดค่า หมดราคา ความจริง คือ ไม่ละอายใจต่อความผิดพลาดของตัวเอง ความจริง คือ ...?
  • พรรคควรให้โอกาสพวกผมมีตำเเหน่งในฝ่ายบริหาร เพราะเมื่อได้ 13 ส.ส.ก็ควรมีตำแหต่ง คือ หนึ่งรัฐมนตรีว่าการ เเละหนึ่ง รมช.จากภาคใต้ ให้คนในกลุ่มมาดูเเลภาคใต้ เรื่องนี้พวกผมหารือเเล้วเเละคงไม่ยอมกัน พวกผมจะเสนอต่อพรรคว่าตรงนี้คือสิ่งที่พวกผมขอให้พรรคพิจารณา โดยรายชื่อว่าที่รัฐมนตรีในโควต้าภาคใต้เบื้องต้น เสนอชื่อ พ.อ.สุชาติ จันทร์โชติกุล อดีต สปช. หัวหน้าทีมเลือกตั้งภาคใต้ของพรรค เเละอีกหนึ่งตำเเหน่ง พวกผมจะหารือกันว่าใครเหมาะสมเเละจะคุยกันค่ำวันนี้

[แก้ไข]

[แก้ไข]

[แก้ไข]

[แก้ไข]

[แก้ไข]

  • เราทั้ง 11 คน ยังเป็น ส.ส.หากรัฐบาลทำดี เราต้องสนับสนุน แต่ถ้ามีรัฐมนตรีท่านใด ทำงานผิดไปจากความเป็นจริง พวกเราทั้ง 11 คน พร้อมจะคัดค้าน และพร้อมดูแลพี่น้องประชาชน เช่นเดียวกับนักการเมืองท่านอื่น ๆ
  • เมื่อมีข่าวการเลื่อนเลือกตั้งไปเป็นวันที่ 24 มีนาคม 2562 บางคนอาจหงุดหงิดไม่พอใจคนที่ออกมาคัดค้านอย่างกว้างขวางด้วย #เลื่อนแม่มึงสิ พร้อมกับบ่นว่า เลื่อนแค่นี้จะเป็นจะตายหรือไง การเลื่อนไป 1 เดือนจากวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เหมือนเป็นเวลาสั้นๆ แต่เวลาเพียง 1 เดือนนี้แหละที่อาจทำให้ไม่มีการเลือกตั้งในปีนี้อีกเลย ดูเป็นการมองโลกในแง่ร้าย แต่...ช่วยไม่ได้ ที่ผ่านมา 12 ปีนั้น เกินพอที่ทำให้การมองโลกในแง่ดี เปรียบเสมือนการหลอกตนเอง ไม่อยู่กับความเป็นจริง 12 ปีที่ผ่านมา มีรัฐประหาร 2 ครั้ง บอยคอตเลือกตั้ง 2 ครั้ง ยุบพรรคการเมือง 4 พรรค เลื่อนเลือกตั้งที่สัญญาไว้มาแล้ว 3 ครั้ง กำลังจะเลื่อนเป็นครั้งที่ 4 การเลื่อนเลือกตั้งไปอีก 1 เดือนนี้ มีนัยยะแอบแฝงหรือไม่ เพราะเชื่อว่า มีบางกลุ่ม บางพรรคไม่อยากเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้ง การเลือกตั้งมีแพ้มีชนะ แต่เดิมพันในการเลือกตั้งครั้งนี้สูงยิ่ง บทเรียนของมาเลเซียหลังการเลือกตั้งครั้งล่าสุด กำลังหลอกหลอนหลายคน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 171 บัญญัติไว้ว่า "ในวาระเริ่มแรก ให้ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภามีผลใช้บังคับ และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดวันเลือกตั้งซึ่งต้องไม่ช้ากว่าหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีผลใช้บังคับ"
  • สมัยเก่า ประเทศไทย มีเพลงเก่าตอนหนึ่งว่า เกษตรกรเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ที่มานั่งอยู่ที่นี้ส่วนใหญ่เป็นกระดูกสันหลังของชาติ เดี๋ยวนี้ผู้มีความรู้ เขาเรียกพวกเราว่า พวกรากหญ้า ได้ยินแล้วก็เศร้าใจ เสียใจ ในฐานะที่ตัวเองเป็นคนรากหญ้าเหมือนกัน ก็เคยอยู่กับบ้านนี้เมืองนี้ เคยอยู่กับวัวกับควายมา หลังพ่อตายได้ทิ้งควายไว้ให้ 500 กว่าตัวและวัวอีก 300 กว่าตัว พ่อเสียชีวิตตั้งแต่ผมอายุ 11 ปี แม่ก็ไม่รู้หนังสือสักตัวเดียว

[แก้ไข]

  • การเลือกตั้ง คือ การฟังเสียงของประชาชนทั้งหมดที่ออกมาใช้สิทธิ พรรคต่าง ๆ ก็จะได้รับเสียงจากประชาชนที่ต่างกัน ถ้าเรายึดหลักการนั้นแล้ว เสียงนั้นจึงสำคัญที่สุด เมื่อพรรคไหน หรือ กลุ่มไหน ที่รวบรวมเสียงได้อันดับ 1 ก็ควรจัดตั้งรัฐบาลก่อน ซึ่งถือเป็นกติกา ก็ควรจะเดินตามนั้น
  • หลงเดินทางผิด หลงคบคนผิด คิดว่าเขาเป็นนักวิชาการคงเป็นคนดี คงซื่อสัตย์ ไม่โกหกมดเท็จ แต่เมื่อเขาประกาศเสนอตัวสนับสนุนผู้นำเผด็จการ ผมจึงรับไม่ได้ ผมเคยประกาศบนเวทีปราศัยหาเสียงต่อหน้าพี่น้องไว้ว่า หากหัวหน้าพรรคไม่ทำตามคำพูดหันไปสนับสนุนเผด็จการเมื่อใด ผมจะลาออกจากพรรคทันที เมื่อความชัดเจนปรากฏ ผมจึงไม่เสียเวลาที่จะตัดสินใจ ผมขอลาออกจากพรรคไทยศรีวิไลย์ นับแต่วันนี้ครับ เพราะคนประชาธิปไตยจะอยู่กับเผด็จการไม่ได้เด็ดขาด