การใช้ชีวิต

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 • ถ้าท่านทำตัวแข่งกับสังคม ทางแห่งความล่มจมกำลังตามมา
 • ถ้าท่านทำงานเห็นแก่หน้า ท่านจะพบกับปัญหาเรื่อยไป
 • ถ้าท่านทำตัวเห็นแก่ได้ ท่านอย่าหวังน้ำใจจากเพื่อนฝูง
 • ถ้าท่านกลัวจนเกินไป ท่านจะทำอะไรไม่ได้ความ
 • ถ้าท่านกล้าจนเกินงาม ท่านจะพบกับความเดือดร้อน
 • ถ้าท่านขาดความพอดี ท่านจะเป็นหนี้เขาตลอดกาล
 • ถ้าท่านหวังแต่ความสนุก ท่านจะเป็นทุกข์มหาศาล
 • ถ้าท่านขาดความยั้งคิด ชีวิตทั้งชีวิตจะหมดความหมาย
 • ถ้าท่านทำใจให้สงบ ท่านจะพบกับความสุขที่แท้จริง
 • จงเข้มแข็งพอที่จะเผชิญหน้ากับความจริง (Be strong enough to face the word each day)
 • จงอ่อนแอพอที่จะรับรู้ว่าลำพังเรานั้นทำอะไรไม่ได้ทุกอย่าง (Be weak enough to know you cannot do everything alone)
 • เกิดเป็นคน ต้องมีน้ำใจ เกิดเป็นไทย ต้องรักชาติ มีอำนาจ ต้องเป็นธรรม
 • มนุษย์ทุกคนต้องการความเสมอภาค รู้จักมีน้ำใจให้กันและกัน อย่าเห็นแก่ตัว ยิ่งเป็นคนไทยด้วยแล้ว ต้องรักชาติของเราให้มาก เมื่อได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นผู้มีอำนาจ ก็ต้องใช้อำนาจนั้นอย่างเป็นธรรม
 • เสียใจในสิ่งทีทำไปแล้ว เทียบไม่ได้กับการเสียใจที่ไม่ได้ทำ
 • คนที่เคยสูญเสียย่อมเข้าใจถึงคุณค่าได้ดีกว่า คนที่ไม่เคยสูญเสียอะไร
 • บาป-บุญ ไม่เคยเดินไปหาใคร