คณะกรรมการประสานงานประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

จาก วิกิคำคม
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คำคม[แก้ไข]

Cquote1.png การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงในความหมายของโลกเสรี มีหลักการสำคัญๆ ดังนี้

1. ประชาชนมีความเสมอภาคทางการเมืองและอำนาจสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นของประชาชน

2. มีการเลือกตั้งทั่วไปโดยมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน และไม่นานเกินไป

3. ประชาชนมีทางเลือกที่แท้จริงในการมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ

4. กลุ่มบุคคลที่เป็นตัวแทนของประชาชนส่วนใหญ่มีอำนาจในการปกครอง แต่จะต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษยชน

Cquote2.png

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]