คณะกรรมการประสานงานประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คำคม[แก้ไข]

“ การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงในความหมายของโลกเสรี มีหลักการสำคัญ ๆ ดังนี้

1. ประชาชนมีความเสมอภาคทางการเมืองและอำนาจสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นของประชาชน

2. มีการเลือกตั้งทั่วไปโดยมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน และไม่นานเกินไป

3. ประชาชนมีทางเลือกที่แท้จริงในการมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ

4. กลุ่มบุคคลที่เป็นตัวแทนของประชาชนส่วนใหญ่มีอำนาจในการปกครอง แต่จะต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษยชน

”