คุยเรื่องแม่แบบ:คำคมเด่น

จาก วิกิคำคม
Crystal Clear app help index.svg บทความเปลี่ยนแปลงผิดปกติ! หรืออาจเกิดการทดลองการปรับแก้ข้อมูล!

พระปฐมบรมราชโองการ*

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ วันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
Cquote1.png


เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม


Cquote2.png

Crystal filetypes.png พฤษภาคม..

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

Wikiquote-logo (negative film).png โครงการรักภาษา ของวิกิคำคมภาคภาษาไทย
คำหลักที่น่าสนใจ วันที่ เสนอโดย วิกิคำคม โดย สำนักราชบัณฑิต
ต้นทิพย์ (๑) ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ต้นทิพย์ (๑)
ทิพย์ (๒) ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทิพย์ (๒)
ลน ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ลน
เขียวพระอินทร์บุรี-ธานีโต๊ะระบำบรรทัดสะพาน ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เขียวพระอินทร์บุรี-ธานีโต๊ะระบำบรรทัดสะพาน
สังขตธรรม กับ อสังขตธรรมพิธีคัมภีร์ (๑) ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สังขตธรรม กับ อสังขตธรรมพิธีคัมภีร์ (๑)
คัมภีร์ (๒)พระวิธุรบัณฑิตทาน (๑)ทาน (๒) ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คัมภีร์ (๒)พระวิธุรบัณฑิตทาน (๑)ทาน (๒)
ตึกยาวผักชีโรยหน้าหมกเม็ดโตงเตงลานกระทู้ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตึกยาวผักชีโรยหน้าหมกเม็ดโตงเตงลานกระทู้
กุมภกรรณทดน้ำพอเพียงเรื่องของจมูกวัดเทพธิดารามสยาม…เมืองยิ้ม ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กุมภกรรณทดน้ำพอเพียงเรื่องของจมูกวัดเทพธิดารามสยาม…เมืองยิ้ม
ปีใหม่ชุดไทยพระราชนิยมคล้ายแต่ไม่เหมือน ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ปีใหม่ชุดไทยพระราชนิยมคล้ายแต่ไม่เหมือน
ยามตามคติบาลีทุเรียน (๑)ทุเรียน (๒)ยถา และ สัพพี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ยามตามคติบาลีทุเรียน (๑)ทุเรียน (๒)ยถา และ สัพพี
พรรณนากะละแมเขาคันธมาทน์ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พรรณนากะละแมเขาคันธมาทน์
ปะเพื่อนบันไดเลื่อน ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ปะเพื่อนบันไดเลื่อน
หนี้ทอนพระโกศ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ หนี้ทอนพระโกศ
ประชาสัมพันธ์นกไร้ไม้โหดเงินตรา ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประชาสัมพันธ์นกไร้ไม้โหดเงินตรา
ปิ่นพระศิวะนอนกินบ้านกินเมืองเรือ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ปิ่นพระศิวะนอนกินบ้านกินเมืองเรือ
กีฬาพาราลิมปิกกีฬาโอลิมปิกทิศทั้ง ๘ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กีฬาพาราลิมปิกกีฬาโอลิมปิกทิศทั้ง ๘


Crystal filetypes.png มิถุนายน..

Wikiquote-logo (negative film).png โครงการรักภาษา ของวิกิคำคมภาคภาษาไทย
คำหลักที่น่าสนใจ วันที่ เสนอโดย วิกิคำคม โดย สำนักราชบัณฑิต
น้ำท่วมหลังเป็ดโขนปาก ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ น้ำท่วมหลังเป็ดโขนปาก
ล้น-ท้นทิศาปาโมกข์แผ่นดินไหว ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ล้น-ท้นทิศาปาโมกข์แผ่นดินไหว
ฟุตซอลท้องเสีย-ท้องเดิน-ท้องร่วงจรดพระนังคัล ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ฟุตซอลท้องเสีย-ท้องเดิน-ท้องร่วงจรดพระนังคัล
ทองสีดอกบวบลาญ-ผลาญเกี่ยวกับช้าง ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ทองสีดอกบวบลาญ-ผลาญเกี่ยวกับช้าง
กลัวจนขี้ขึ้นสมองอวย-อำนวยขั้นการนอนหลับ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ กลัวจนขี้ขึ้นสมองอวย-อำนวยขั้นการนอนหลับ
ปลูกเรือนแต่พอตัวปลาโลมากั๊ก ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ปลูกเรือนแต่พอตัวปลาโลมากั๊ก
กเฬวรากแปรกไก่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ กเฬวรากแปรกไก่
มะลิเฉลิมนรินทร์สรง-ลงสรง ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ มะลิเฉลิมนรินทร์สรง-ลงสรง
เจ้าบทเจ้ากลอนอนามัยเรื่องของแสง ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เจ้าบทเจ้ากลอนอนามัยเรื่องของแสง
อุโมงค์ปก-ปรกราง กับ ลาง ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ อุโมงค์ปก-ปรกราง กับ ลาง
หาม-หาบท้อง (๑)ถนนราดยาง หรือ ถนนลาดยาง ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ หาม-หาบท้อง (๑)ถนนราดยาง หรือ ถนนลาดยาง
ท้อง (๒)ท้อง (๓)หมาร่า ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ท้อง (๒)ท้อง (๓)“หมาร่า”
สิทธิประโยชน์ลักษณะพิเศษ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ สิทธิประโยชน์ลักษณะพิเศษ
รกคนดีกว่ารกหญ้าสัตว์นรก ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ รกคนดีกว่ารกหญ้าสัตว์นรก
เดรัจฉาน สัตว์เดรัจฉาน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เดรัจฉาน-สัตว์เดรัจฉาน
พ่อแก้วแม่แก้วสถาปนา ๑ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ พ่อแก้วแม่แก้วสถาปนา ๑
สถาปนา ๒โศกม่อฮ่อม หรือ หม้อห้อม ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ สถาปนา ๒โศกม่อฮ่อม หรือ หม้อห้อม
รุ้งป้อม ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ รุ้งป้อม
สักกลับลำถ้ำคุมราน ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ สักกลับลำถ้ำคุมราน
กระแบะมือหวนลูกเอ๋ย ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ กระแบะมือหวนลูกเอ๋ย


Crystal filetypes.png กรกฎาคม..

Wikiquote-logo (negative film).png โครงการรักภาษา ของวิกิคำคมภาคภาษาไทย
คำหลักที่น่าสนใจ วันที่ เสนอโดย วิกิคำคม โดย สำนักราชบัณฑิต
โค่นกล้วยอย่าไว้หน่อบริวารสาธุ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โค่นกล้วยอย่าไว้หน่อบริวารสาธุ
ค้ำ (๑)ค้ำ (๒)จอมพล ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ค้ำ (๑)ค้ำ (๒)จอมพล
อะไหล่กรู-พรูฌาน ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อะไหล่กรู-พรูฌาน
หญ้าแฝก ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หญ้าแฝก
เก็บ (๑) ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เก็บ (๑)
เก็บ (๒) ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เก็บ (๒)
ดวจ-ดวด ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดวจ-ดวด
กำปั่น ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กำปั่น
ประพรม ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ประพรม
คลองถม ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คลองถม
ยี่สุ่นธงธงมัจฉา ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ยี่สุ่นธงธงมัจฉา
เครื่องใน (Viscera) ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เครื่องใน (Viscera)
กระโถนท้องพระโรง ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กระโถนท้องพระโรง
กรด ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กรด
พระ (๑) ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พระ (๑)
พระ (๒) ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พระ (๒)
ซ้น-เคล็ด ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซ้น-เคล็ด
เปลี่ยน ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เปลี่ยน
มหาราชา ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มหาราชา
ขรมตะโก้ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ขรมตะโก้
ศรี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศรี
เหรา ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เหรา
จั่ว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จั่ว
ไทยสุขสมรรถนะ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ไทยสุขสมรรถนะ
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐


Crystal filetypes.png สิงหาคม..

Wikiquote-logo (negative film).png โครงการรักภาษา ของวิกิคำคมภาคภาษาไทย
คำหลักที่น่าสนใจ วันที่ เสนอโดย วิกิคำคม โดย สำนักราชบัณฑิต
+ สิงหาคม ๒๕๖๐
+ สิงหาคม ๒๕๖๐
+ สิงหาคม ๒๕๖๐


Crystal filetypes.png กันยายน..

Wikiquote-logo (negative film).png โครงการรักภาษา ของวิกิคำคมภาคภาษาไทย
คำหลักที่น่าสนใจ วันที่ เสนอโดย วิกิคำคม โดย สำนักราชบัณฑิต
+ กันยายน ๒๕๖๐
+ กันยายน ๒๕๖๐
+ กันยายน ๒๕๖๐


Crystal filetypes.png ตุลาคม..

Wikiquote-logo (negative film).png โครงการรักภาษา ของวิกิคำคมภาคภาษาไทย
คำหลักที่น่าสนใจ วันที่ เสนอโดย วิกิคำคม โดย สำนักราชบัณฑิต
+ ตุลาคม ๒๕๖๐
+ ตุลาคม ๒๕๖๐
+ ตุลาคม ๒๕๖๐


Crystal filetypes.png พฤศจิกายน..

Wikiquote-logo (negative film).png โครงการรักภาษา ของวิกิคำคมภาคภาษาไทย
คำหลักที่น่าสนใจ วันที่ เสนอโดย วิกิคำคม โดย สำนักราชบัณฑิต
+ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
+ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
+ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


Crystal filetypes.png ธันวาคม..

Wikiquote-logo (negative film).png โครงการรักภาษา ของวิกิคำคมภาคภาษาไทย
คำหลักที่น่าสนใจ วันที่ เสนอโดย วิกิคำคม โดย สำนักราชบัณฑิต
+ ธันวาคม ๒๕๖๐
+ ธันวาคม ๒๕๖๐
+ ธันวาคม ๒๕๖๐[แก้ไข]


คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด กระบี่
Cquote1.png


เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด กรุงเทพมหานคร
Cquote1.png


กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด กาญจนบุรี
Cquote1.png


แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด กาฬสินธุ์
Cquote1.png


ฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด กำแพงเพชร
Cquote1.png


กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ


Cquote2.png

[แก้ไข]


คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด ขอนแก่น
Cquote1.png


พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูณ ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์ลือก้อง เหรียญทองมวยโอลิมปิก


Cquote2.png

[แก้ไข]


คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด จันทบุรี
Cquote1.png


น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสิน


Cquote2.png

[แก้ไข]


คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด ฉะเชิงเทรา
Cquote1.png


เมืองธรรมะ พระศักดิ์สิทธิ์ ชิดเมืองหลวง มะม่วงหวาน ข้าวสารขาว มะพร้าวหอม


Cquote2.png

[แก้ไข]


คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด ชลบุรี
Cquote1.png


ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด ชัยนาท
Cquote1.png


หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดก


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด ชัยภูมิ
Cquote1.png


ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด ชุมพร
Cquote1.png


ประตูสู่ภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วย เล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด เชียงราย
Cquote1.png


เหนือสุดยอดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด เชียงใหม่
Cquote1.png


ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์


Cquote2.png

[แก้ไข]


คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด ตรัง
Cquote1.png


เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างเลิศรส ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกสีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด ตราด
Cquote1.png


เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด ตาก
Cquote1.png


ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม


Cquote2.png

[แก้ไข]


คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด นครนายก
Cquote1.png


นครนายก เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด นครปฐม
Cquote1.png


ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด นครพนม
Cquote1.png


พระธาตุพนมล้ำค่า วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไทย เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด นครราชสีมา
Cquote1.png


เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราชปราสาทหิน ดินด่านเกวียน


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด นครศรีธรรมราช
Cquote1.png


นครศรีธรรมราช เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัด มากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด นครสวรรค์
Cquote1.png


เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด นนทบุรี
Cquote1.png


พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผาวัดเก่า นามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด นราธิวาส
Cquote1.png


ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา บาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด น่าน
Cquote1.png


แข่งเรือลือเลี่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง


Cquote2.png

[แก้ไข]


คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด บึงกาฬ
Cquote1.png


ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่งเรือ เหนือสุดแดนอีสาน นมัสการหลวงพ่อใหญ่ ศูนย์รวมใจศาลสองนาง


Cquote2.png
  • บึงกาฬ รายละเอียดซึ่งเป็นคำขวัญ ยังไม่ได้รับการรวบรวมจากงานเก็บข้อมูลของสำนักราชบัญทิต

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด บุรีรัมย์
Cquote1.png


เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม


Cquote2.png

[แก้ไข]


คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด ปทุมธานี
Cquote1.png


เมืองก๋วยเตี๋ยวเรือ กุ้งเต้น ส้มเขียวหวาน ลอนตาลสด


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
Cquote1.png


เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าว สับปะรดสวยสด หาด เขา ถ้ำ งามล้ำน้ำใจ


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด ปราจีนบุรี
Cquote1.png


ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด ปัตตานี
Cquote1.png


บูดูสะอาด หาดทรายสวย รวยน้ำตก นกเขาดี ลูกหยีอร่อย หอยแครงสด


Cquote2.png

[แก้ไข]


คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
Cquote1.png


ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด พะเยา
Cquote1.png


กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด พังงา
Cquote1.png


แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด พัทลุง
Cquote1.png


เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด พิจิตร
Cquote1.png


เมืองชาละวัน แข่งขันเรือยาว ข้าวเจ้าอร่อย ส้มท่าข่อยรสเด็ด หลวงพ่อเพชรรวมใจ บึงสีไฟลือเลื่อง ยอดพระเครื่องหลวงพ่อเงิน


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด พิษณุโลก
Cquote1.png


พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด เพชรบุรี
Cquote1.png


เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระเลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด เพชรบูรณ์
Cquote1.png


เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด แพร่
Cquote1.png


แอ่วเวียงพระลอ ไหว้พระธาตุช่อแฮ นุ่งม่อฮ่อมแต้ ซิ้นแหล้งามตา ชมผานางคอย


Cquote2.png

[แก้ไข]


คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด ภูเก็ต
Cquote1.png


ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม


Cquote2.png

[แก้ไข]


คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด มหาสารคาม
Cquote1.png


พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด มุกดาหาร
Cquote1.png


หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกระเบา


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด แม่ฮ่องสอน
Cquote1.png


หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง


Cquote2.png

[แก้ไข]


คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด ยโสธร
Cquote1.png


เมืองประชาธิปไตย บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวมะลิ


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด ยะลา
Cquote1.png


ยะลา ใต้สุดแดนสยาม เมืองงามชายแดน


Cquote2.png

[แก้ไข]


คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด ร้อยเอ็ด
Cquote1.png


ร้อยเอ็ดเพชรอีสาน พลาญชัยบึงงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมชั้นดี สตรีโสภา ทุ่งกุลาสดใส งานใหญ่บุญผะเหวด


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด ระนอง
Cquote1.png


คลอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด ระยอง
Cquote1.png


ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด ราชบุรี
Cquote1.png


คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี


Cquote2.png

[แก้ไข]


คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด ลพบุรี
Cquote1.png


วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด ลำปาง
Cquote1.png


ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด ลำพูน
Cquote1.png


พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด เลย
Cquote1.png


เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม


Cquote2.png

[แก้ไข]


คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด ศรีสะเกษ
Cquote1.png


ศรีสะเกษ แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี


Cquote2.png

[แก้ไข]


คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด สกลนคร
Cquote1.png


พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาน แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด สงขลา
Cquote1.png


นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด สตูล
Cquote1.png


สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด สมุทรปราการ
Cquote1.png


ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิด แห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด สมุทรสงคราม
Cquote1.png


เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด สมุทรสาคร
Cquote1.png


เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด สระแก้ว
Cquote1.png


ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-เขมร


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด สระบุรี
Cquote1.png


พระพุทธบาทลือนาม แหล่งน้ำอุดม นมเนื้อมากมาย หลากหลายโรงงาน ถิ่นข้าวสารพันธุ์ดี มีมะม่วงรสเลิศ งามบรรเจิดธรรมชาติ


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด สิงห์บุรี
Cquote1.png


ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อน ปลาแม่ลา ย่านการค้าภาคกลาง


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด สุโขทัย
Cquote1.png


มรดกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด สุพรรณบุรี
Cquote1.png


สุพรรณบุรีเมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด สุราษฎร์ธานี
Cquote1.png


เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด สุรินทร์
Cquote1.png


สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมดี มากมีปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม พร้อมวัฒนธรรม


Cquote2.png

[แก้ไข]


คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด หนองคาย
Cquote1.png


มหาประตูสู่อินโดจีน ถิ่นวีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส บั้งไฟพญานาคราช สะพานสองชาติ ไทย-ลาว ฝั่งโขงยาวที่สุดในสยาม วัฒนธรรมล้ำค่า


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด หนองบัวลำภู
Cquote1.png


ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่ง ชาติภูเก้า ภูพานดำ แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำเอราวัณนคร เขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน


Cquote2.png

[แก้ไข]


คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด อ่างทอง
Cquote1.png


พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอน


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด อำนาจเจริญ
Cquote1.png


พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรือง เจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวยเลอค่าด้วยผ้าไหม


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด อุดรธานี
Cquote1.png


น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ อารยธรรม 5000 ปี ธานีผ้าหมี่ขิต แดนเนรมิตหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด อุตรดิตถ์
Cquote1.png


เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด อุทัยธานี
Cquote1.png


อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้าน น้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ


Cquote2.png

คำขวัญประจำจังหวัด*

คำขวัญประจำจังหวัด อุบลราชธานี
Cquote1.png


เมืองแห่งดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซ่บหลาย หาดทรายแก่งหิน


Cquote2.png