ซันวา สุดตา

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

การถูกกล่าวถึง[แก้ไข]

ชวลิต วิชยสุทธิ์[แก้ไข]

  • คณะยึดอำนาจการปกครองจะสถาปนาตนเองเป็นรัฏฐาธิปัตย์ เพื่อแต่งตั้งผู้บริหารราชการแผ่นดิน โดยรัฏฐาธิปัตย์เป็นอำนาจปกครองสูงสุดของรัฐ แต่หาก จะถือคำพิพากษาศาลฎีกาในอดีต คณะรัฐประหารจะเป็นรัฏฐาธิปัตย์ก็เพียงชั่วยึดอำนาจ ในระยะแรก แต่เมื่อมีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวและรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ในมาตรา ๓ จะบัญญัติไว้ชัดเจนว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็น ประมุขทรงใช้อำนาจนั้นผ่านทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล เมื่อยอมรับอำนาจอธิปไตย ยอมรับว่าปวงชนชาวไทยเป็นอำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นอำนาจสูงสุด และพระมหากษัตริย์ ทรงใช้อำนาจนั้นผ่าน ๓ อำนาจ [1]

อ้างอิง[แก้ไข]

  1. ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๘-๒๓.๕๒ น.