ซิกมุนด์ ฟรอยด์

จาก วิกิคำคม

ซิกมุนด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) นักจิตวิทยาชาวออสเตรีย ผู้สร้างทฤษฎีจิตวิเคราะห์


คำคม
[แก้ไข]

Cquote1.svg

The act of birth is the firstexperience of anxiety, and thus the source and prototype of the affect of anxiety.

Cquote2.svg
การเกิดเป็นประสบการณ์ความวิตกกังวลครั้งแรก อันเป็นที่มาและต้นแบบของความวิตกกังวลที่จะมีครั้งต่อไป
Cquote1.svg

Thinking is an experimental dealing with small quantities of energy, just as a general moves miniature figures over a map before setting his troops in action

Cquote2.svg
การคิด คือการทดลองจัดการที่ใช้พลังงานน้อย

เหมือนนายพลที่เคลื่อนหุ่นจำลองไปบนแผนที่ก่อนจะสั่งเคลื่อนพล

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]

w
วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ