ซิกมุนด์ ฟรอยด์

จาก วิกิคำคม

ซิกมุนด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) นักจิตวิทยาชาวออสเตรีย ผู้สร้างทฤษฎีจิตวิเคราะห์


w
วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ
  • Thinking is an experimental dealing

with small quantities of energy, just as a general moves miniature figures over a map before setting his troops in action
การคิด คือการทดลองจัดการที่ใช้พลังงานน้อย เหมือนนายพลที่เคลื่อนหุ่นจำลองไปบนแผนที่ก่อนจะสั่งเคลื่อนพล