ตำรวจไทย

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตำรวจไทย หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า ตำรวจแห่งชาติ (อังกฤษ: Royal Thai Police) เป็นตำรวจแห่งชาติของประเทศไทย ประกอบด้วย บรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง มีฐานะเป็นกรม และอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย เป็นผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงในการดูแลคุ้มครอง ให้เกิดความสงบสุขแก่พลเมืองของประเทศ

พระราชดำรัสรัชกาลที่ 9[แก้ไข]

2015[แก้ไข]

“ ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดี ท่านผู้ที่ได้รับประดับยศนายพล นายพลเรือ และนายพลอากาศ ทั้งนายพลตารวจ ซึ่งถือว่าเป็นการได้รับเกียรติ และน่ายินดีที่ได้เลื่อนยศ.

การเลื่อนยศนี่ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสาหรับแต่ละคน แต่ก็ถือว่าเป็นภาระที่หนัก เพราะว่าจะต้องรักษาเกียรติของยศที่สูงขึ้น. ท่านที่ได้รับยศนายพลเอก นายพลโทแล้ว ก็เข้าใจดีว่าหมายความว่าอะไร เพราะว่าผู้ที่ได้รับยศสูง จะต้องรักษาเกียรติสูง. ถ้ารับยศสูงแล้ว ไม่รักษาเกียรติ ไม่รักษาความรับผิดชอบของยศสูงนั้น ก็ไม่เป็นของดี. ฉะนั้น ก็เชื่อว่าท่านที่ได้รับยศ ก็จะตระหนัก ในความรับผิดชอบที่ได้รับ. ก็ขอให้ท่านสานึกในความรับผิดชอบที่ท่านมี. โดยเฉพาะในระยะ ปัจจุบันนี้ จะมีหน้าที่อย่างไรก็ตาม มีหน้าที่ในแนวเรียกว่าแนวรบ หรือแนวปฏิบัติการทางต่อสู้ หรือในหน้าที่ราชการอย่างอื่น ซึ่งไม่ใช่การต่อสู้ แต่จะต้องทาดีที่สุด. ผู้ที่มียศ ย่อมต้องปฏิบัติ ให้สมเกียรติของยศ เพราะว่าผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาจะมองดู จะจ้องมองดูเสมอว่า นายเป็นยังไง. จะเป็นอยู่ในสนาม จะเป็นอยู่ในห้องทางาน เราต้องมีผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ และผู้ใต้บังคับบัญชา ก็จะต้องจ้องมอง ว่านายทาอะไร. ถ้านายทาดี มีความสามารถ เขาก็ชื่นชม และไม่ใช่ว่าเขาชื่นชม เท่านั้นเอง เขามีกาลังใจที่จะทาหน้าที่ให้ดี และต่อไปเขาหวังว่า ต่อไปจะได้ยศสูงเหมือนกัน. ฉะนั้น ท่านที่ได้รับยศสูงขึ้นมา มีความรับผิดชอบอย่างยิ่ง โดยเฉพาะแก่ตัวเอง ที่จะต้องรักษาความดี เอาไว้ ไม่ให้เขาตาหนิติเตียนได้ว่านายของเราเป็นคนที่ไม่ดี. ถ้านายของเราเป็นคนไม่ดี ทั้งแถว หมายความว่าตั้งแต่ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้ที่เป็นผู้น้อย ก็จะไม่ดีไปด้วย. และถ้าอย่างนั้น ถ้านายทหารหรือนายตารวจได้ทาตัวอย่างที่ไม่ดี ก็ทาให้เสียหายอย่างมาก ๆ. ถ้าทาดี ก็มีความดี อย่างมาก ๆ เหมือนกัน เพราะว่าบ้านเมืองจะเจริญได้ บ้านเมืองจะปลอดภัยได้. เราเป็นทหารเป็นตารวจ ก็เพื่อที่จะรักษาความดีของกองทัพ รักษาความดีของสถาบัน. ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านได้สานึกในความรับผิดชอบที่มี ในการทาให้ดี. จะมีหน้าที่อะไรก็ตาม จะต้องทาให้ดี เพื่อให้กิจการของตน คือหมายความว่า ให้กองทัพ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ดี และมีความสามารถ. ถ้ากองทัพและสถาบันมีความดี ก็มีหวังว่าราชการและประเทศชาติจะรอดพ้น จากอันตราย ซึ่งทุกวันนี้มีตลอด มีอยู่เรื่อย. ฉะนั้น ท่านก็รับผิดชอบในความปลอดภัยของ ประเทศชาติ. ถ้าประเทศชาติปลอดภัยได้ ไม่ใช่กองทัพและสถาบันจะดีเท่านั้นเอง ประชาชนทั่วไปทั้งหมดก็จะชื่นชม และไม่ใช่ชื่นชมเท่านั้นเอง จะมีความสบายใจ ว่าเมืองไทยมีคนที่ดี มีคนที่รับผิดชอบ. ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านสานึกในความรับผิดชอบ. จะเป็นผู้ใหญ่มาก ผู้ใหญ่น้อย ก็มีความรับผิดชอบทั้งนั้น. ยิ่งผู้ใหญ่มาก ยิ่งสูง ก็ยิ่งมีความรับผิดชอบมาก. ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และด้วยความสามารถ ด้วยความมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพสูง. ถ้าท่านทาได้ ส่วนรวมก็อยู่ได้. หมู่นี้ก็ คนเขาสงสัยว่าจะอยู่ได้หรือไม่. ข้าพเจ้าเชื่อว่าได้ เพราะว่าท่านตั้งใจ. แต่ถ้าท่านไม่ตั้งใจ ก็มีหวังจะล้มเหลวได้. เพราะฉะนั้น ขอให้ท่านมีกาลังใจ กาลังกาย ทุกอย่าง เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสม สาหรับผู้ใหญ่ในกองทัพและในสถาบัน. แล้วขอให้ท่านมีกาลังกาย กาลังใจที่แข็งแรง เพื่อปฏิบัติหน้าที่นี้ เพราะว่าหน้าที่ ที่ท่านมีอยู่ ไม่ใช่ง่าย ๆ และไม่ใช่เบา ๆ. ก็ขอให้ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเคร่งครัด ด้วยความสามารถ ด้วยความเข้มแข็ง. สุดท้ายนี้ ก็ขอให้ท่านมีกาลังกายกาลังใจสมบูรณ์ทุกอย่าง เพื่อที่จะปฏิบัติได้และ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ให้ประเทศชาติรอดพ้น พ้นจากอันตราย ที่มีอยู่ เพราะว่าหมู่นี้ก็มีอันตรายมาก แต่ผ่านพ้นได้. ขอให้ท่านประสบความเจริญรุ่งเรือง ความสาเร็จทุกประการ และมีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็ง ตลอดต่อไป.

”
17.11.2015

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]

w
วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ