ทวีทอง หงส์วิวัฒน์

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คำพูด[แก้ไข]

  • การมีส่วนร่วมของประชาชนที่แท้จริงน่าจะหมายถึง การทีประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการ และควบคุมการใช้และกระจายทรัพยากร ปัจจัยการผลิตทีมีอยู่ในสังคมเพือประโยชน์ต่อการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจําเป็นอย่างสมศักดิศรีในฐานะสมาชิกของสังคม และได้พัฒนาการรับรู้และภูมิปัญญา ซึงแบ่งออกในรูปของการตัดสินใจในการกําหนดชะตาชีวิตของตนเองอย่างเป็นตัวของตัวเอง

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]

w