ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร[แก้ไข]

การประชุม ครั้งที่ 2/2562[1][แก้ไข]

การกล่าวถึง พรรณิการ์ วานิช[แก้ไข]

  • ดิฉันขออนุญาตสนับสนุนการเสนอของคุณช่อที่กล่าวว่า ควรที่จะให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อ แสดงวิสัยทัศน์ของท่านทั้งสองด้วยตัวของท่านเองนะคะ ดิฉันเองขอสนับสนุนทั้ง ๒ ท่านค่ะ
  • เหตุผลที่เรา อยากที่จะให้ผู้ถูกเสนอได้แสดงวิสัยทัศน์นั้นเพื่อเป็นข้อมูลในการที่จะตัดสินใจของเพื่อน สมาชิกว่าจะเลือกใครเป็นผู้ด ารงต าแหน่งนะคะ ไม่ใช่ให้เลือกก่อนแล้วมาฟังวิสัยทัศน์ ทีหลังนะคะ

อ้างอิง[แก้ไข]