นิกร จำนง

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คำคม[แก้ไข]

  • ผมจะเรียนว่าผมเห็นด้วยกับเจตนารมณ์ในหมวด ๑๖ คือการปฏิรูปประเทศที่มีอยู่ใน รัฐธรรมนูญ จริง ๆ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมเรียนท่านประธานโดยตรงว่าผมไม่เห็นด้วยทั้งฉบับ ผมลงคะแนนไม่เห็นด้วย แต่ว่ามีอยู่ ๒ จุดที่ผมเห็นด้วยเป็นอย่างมากซึ่งเป็นจุดดีก็คือหมวดนี้ครับ หมวด ๑๖ เรื่องการปฏิรูป ซึ่งเป็นหมวดที่ไม่เคยมีมาก่อน เดิมในรัฐธรรมนูญของเราจะมีหมวดว่าด้วย เกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการเกี่ยวกับนโยบาย ก็คือแผนของประเทศ มีการกำหนดไว้ ในหมวดนโยบายแห่งรัฐ แล้วก็ตอนนี้มาเป็นหมวดปฏิรูป ซึ่งเป็นหมวดใหญ่มาก ผมยังเคย พูดตอนเอาไปเทียบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าปฏิรูปประเทศใหญ่กว่ายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เหตุผลเพราะว่ามันเป็นทั้งหมวด ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแค่มาตรา ๖๕ เท่านั้นเอง จริง ๆ เป็น มาตราเดียว แต่แผนตรงนี้อยู่ แล้วก็แผนปฏิรูปเรียนว่าจะอยู่กับรัฐธรรมนูญตลอดไปนะครับ อยู่ในหมวดนั้น บทเฉพาะกาลข้างหลังเป็นในช่วง ๕ ปี ๕ ปีจบไปแล้วแผนปฏิรูป หรือว่าหมวดปฏิรูปก็ยังอยู่ อีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนไว้ตรงนี้ก็คือว่าที่ผมชอบมาก แล้วก็ชื่นชมมากก็คือมาตรา ๗๗ ซึ่งเป็นหลักการที่ว่าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ให้ความเห็นต่อเรื่องการออกกฎหมาย ซึ่งเรื่องนี้เป็นมิติใหม่ ซึ่งขณะนี้อาจจะอย่าง ยุทธศาสตร์มีคนเข้ามาให้ความเห็น เห็นด้วย ๗-๘ คน หรือไม่กี่คนก็แล้วแต่ แต่ว่ามันจะมี การพัฒนาไปข้างหน้า ซึ่งเป็นเรื่องดีที่ประชาชนจะได้เข้ามาส่วนในกฎหมาย ๒ ส่วนนี้ ผมเห็นด้วยมากนะครับ
  • รัฐธรรมนูญฉบับนี้คำว่า กระจายอำนาจ ไม่มีสักคำเดียว มีแต่การปกครองส่วนท้องถิ่น และเข้าใจว่าเป็นการกระจายอำนาจ ผมแย้งมาตลอดว่าการกระจายอำนาจมันเป็นอำนาจ ของประชาชน แต่การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการที่เรามีอำนาจและเราเอาให้ประชาชน อำนาจเป็นของเรา เป็นของกระทรวงเอาไปให้ประชาชน แต่ถ้าการกระจายอำนาจเป็นของ ประชาชนโดยตรง ไม่มีคำว่ากระจายอำนาจในรัฐธรรมนูญ แต่คณะกรรมการชุดนี้ ผมก็ไปเสนอไว้ แล้วก็มีการกำหนดไว้ในเรื่องการกระจายอำนาจ มีอยู่ในแผนปฏิรูป การเมืองนี้ แต่ว่าถ้าไปเรื่อย ๆ ถ้ามีใครไปทัก ใครไปดูแล้วว่าไปขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ ก็อาจจะมีปัญหาได้ แต่ว่ามีการกระจายอำนาจ การเขียนแผนก็มีครบถ้วนตามหมวดปฏิรูป การเมือง แล้วก็บวกการกระจายอำนาจเข้าไปเรื่องหนึ่ง[1]

อ้างอิง[แก้ไข]