นุรักษ์ มาประณีต

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

นุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาอบรมของวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เกิดเมื่อวันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 1949 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

คำพูด[แก้ไข]

  • หลักนิติธรรมถือเป็นแนวทางในการปกครองประเทศ ที่มาจากหลักความยุติธรรมทางธรรมชาติ อันเป็นความเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ ปราศจากอคติ โดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องและแอบแฝง    หลักนิติธรรมจึงเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของกฎหมาย ที่อยู่เหนือบทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร[1]

อ้างอิง[แก้ไข]