บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (19 ตุลาคม ค.ศ. 1954 — ) ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2558 รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2539 อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าและอุปนายกราชบัณฑิตยสถานคนที่ 1

วาทะเด็ด[แก้ไข]

“ มีการนำเสนอข่าวว่าวุฒิสภามาจากการลากตั้ง เป็นคำที่ไม่น่ารักและก็ไม่ได้อ่านให้ครบถ้วน จริงๆ แล้วเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมโดยคน 100 คนหรือครึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภา ”
ตอบโต้กระแสวิจารณ์ที่มาของสว.ที่ระบุในร่างรัฐธรรมนูญ


“ ธรรมาภิบาล..

"เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมของทุกคนใน สลค. เพราะฉะนั้น เราต้องช่วยกันคิดและทำ"

”


“ ธรรมาภิบาล..

"เป็นส่วนหนึ่งของเนื้องาน สลค. เพียงแต่เราไม่รู้สึก เพราะอาจยังไม่มีคน มาชี้ให้เห็นชัดเจน"

”


“ ธรรมาภิบาล..

"จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ และ ทำให้ ครม. เกิดความพึงพอใจ เกิดความเชื่อมั่นต่อ สลค. "

”


“ ธรรมาภิบาล..

" เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ เพราะสอดคล้องกับกระแสโลก เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยัง ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ เนื่องจากการไม่มีการทุจริต "

”“ "ประเทศใดมีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่เลว

คือ ดูอะไรก็เป็นเรื่องความลับไปหมด ห้ามดู ห้ามถาม ใครจะขอเข้ามามีส่วนร่วมหรือ แสดงความเห็นก็ไม่รับฟัง กฎหมายจะถูกต้องหรือไม่ ก็ไม่สน จะมีการทุจริตคอร์รัปชันมาก และจะพัฒนาประเทศไปไม่ได้ "

”

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]

w