ประยุทธ์ จันทร์โอชา/10.09.2014

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

บทสุนทรพจน์[แก้ไข]

“ กราบนมัสการสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และกรรมการมหาเถรสมาคมที่เคารพอย่างยิ่งเกล้ากระผม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี มีความ ปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าประคุณสมเด็จฯ โปรดมีเมตตาให้เกล้ากระผม และคณะรัฐมนตรี เข้าถวายสักการะ ในวันนี้ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เกล้ากระผมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557ในการนี้ เกล้ากระผม และคณะรัฐมนตรี มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อปฏิรูปประเทศให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ ชาติ และประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถในทุกๆ ด้าน รวมทั้งการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และคณะสงฆ์ เกล้ากระผมและคณะรัฐมนตรี จึงขอเข้าถวายสักการะท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ และพระคุณเจ้า เพื่อจะขอรับทราบว่าท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ และพระคุณเจ้ามีความประสงค์จะให้เกล้ากระผมและคณะรัฐมนตรี ดำเนินการในเรื่องใด ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบและพึงกระทำได้ เกล้ากระผม และคณะรัฐมนตรีมีความยินดี ขอน้อมรับที่จะดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ ตามความประสงค์ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ และพระคุณเจ้าในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ เกล้ากระผมขอประทานเมตตาจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้โปรดประทานสัมโมทนียกถา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไปกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง ”
[1]

อ้างอิง[แก้ไข]