พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระตำหนักแห่งนี้ตั้งอยู่บนดอยบวกห้า ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ความสูงจากระดับน้ำทะเล ๑,๓๗๓.๑๙๗ เมตรในเนื้อที่โดยรอบพระตำหนักประมาณ ๔๐๐ ไร่ นั้น แบ่งเป็นบริเวณที่ เปิดให้นักท่องเที่ยว ได้ชื่นชมประมาณ ๒๐๐ ไร่

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว[แก้ไข]

ค.ศ. 1980[แก้ไข]

“

รัฐบาล เป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติงานสำคัญ สำหรับความอยู่เย็นเป็นสุขของชาติบ้านเมือง จึงต้องบริหารให้ดีให้สอดคล้องกัน ถ้าผู้ที่บริหารประเทศปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความอดทน ก็นำส่วนรวม ไปสู่ทางที่ดีได้

”
พระราชดำรัสในโอกาสที่คณะรัฐมนตรี เฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 1980

 แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]