พระบรมราโชวาทของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เมื่อ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระปฐมบรมราชโองการ*

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ วันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
Cquote1.png


เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม


Cquote2.png