พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช/17.12.1998

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
“ การทำงานร่วมกับผู้อื่นนั้น ที่จะให้เป็นไปโดยราบรื่น ปราศจากปัญหาข้อขัดแย้ง ย่อมเป็นไปได้ยาก เพราะคนจำนวนมากย่อมมีความคิดความต้องการที่แตกต่างกันไป มากบ้างน้อยบ้าง ท่านจะต้องรู้จักอดทนและอดกลั้น ใช้ปัญญา ไม่ใช้อารมณ์ ปรึกษากัน และโอนอ่อนผ่อนตามกันด้วยเหตุผล โดยถือว่าความคิดที่แตกต่างกันนั้น มิใช่เหตุที่จะทำให้เป็นข้อขัดแย้ง โต้เถียง เพื่อเอาแพ้เอาชนะกัน แต่เป็นเหตุสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความกระจ่างแจ้ง ทั้งในวิถีทางและวิธีการปฏิบัติงาน ”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 ธ.ค.2541

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]