พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช/29.03.2539

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
“ การยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดิน และความถูกต้องเป็นธรรม เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการเพราะการยึดมั่นดังกล่าว จะทำให้มีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหน้าที่ให้จนบรรลุผลสำเร็จ และสามารถป้องกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแก่ตนแก่งานได้อย่างแท้จริง ”
พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน