พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช/30.03.2543

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
“ ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จะต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถ ด้วยอุดมคติ ด้วยความเข้มแข็งเสียสละ และระมัดระวังให้การทุกอย่างในหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และเที่ยงตรงเป็นกลาง ด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่า การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองและของประชาชนทุกคน ”
พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน