พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช/30.03.2002

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
“ ผู้ที่ทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ย่อมเป็นคุณแก่ตนด้วย. ผู้ที่ทำงานโดยเห็นแก่ตัวเบียดเบียนประโยชน์ส่วมรวม ย่อมบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไม่รอด. ข้าราชการทุกคนจึงต้องทำงานทุกอย่าง ด้วยสติสำนึกถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติเพื่อส่วนรวมอยู่เสมอ ”
พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน