พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช/30.03.2546

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
“ ข้าราชการ ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด ระดับไหน มีหน้าที่อย่างไร ล้วนแต่มีส่วนสำคัญอยู่ในงานของแผ่นดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝ่าย จึงไม่ควรจะถือตัวแบ่งแยก หากต้องยกย่องนับถือ ให้เกียรติกัน สมัครสมาน ร่วมมือร่วมความคิดกัน ให้การปฏิบัติ บริหารงานของแผ่นดิน ดำเนินไปอย่างมีเอกภาพ และได้ผลที่พึงประสงค์สมบูรณ์ พร้อมทุกส่วน ”
พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน