พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช/30.03.2547

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
“ ผู้ปฏิบัติราชการ จำเป็นต้องรู้วิทยาการ รู้งาน และรู้ดีรู้ชั่วอย่างกระจ่างชัด จึงจะสามารถปฏิบัติบริหารงานในความรับผิดชอบให้ถูกตรงตามเป้าหมาย และสัมฤทธิ์ผลที่เป็นประโยชน์ เป็นความเจริญที่แท้จริงและยั่งยืน ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม ”
พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน