พระบรมราโชวาทของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เมื่อ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระบรมราโชวาท*

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานเนื่องในวันเปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียนกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๑ ธันวาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๐๕
“


...การส่งเสริมให้เด็กรู้จักประเพณีนิยมของไทยไม่ให้ลืมศิลปะดั้งเดิมของเรานั้นเป็นที่น่าอนุโมทนายิ่งนัก...


”

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]