พระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ
“ "...ทุกข์มันมีไว้แค่ให้รู้..." ”
หลวงพ่อพระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ
ณ วัดป่าถ้ำยาว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๙
“ "...บารมียังไม่พอ ต้องสร้างบารมี ไม่สร้างบารมี ก็หมดดี..." ”
หลวงพ่อพระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ
“ "...เกิดเป็นคนต้องเร่งขวนขวาย เมื่อยังหนุ่มสาวต้องให้ใจทรมานกาย อย่าปล่อยให้แก่เฒ่า เพราะกายมันจะทรมานใจแทน มันจะทำไม่ไหว..." ”
หลวงพ่อพระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ

“ "...ท่าน..เป็นพระสุปฏิปันโน..." ”
นายวีระชัย ภู่เพียงใจ
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์)
คำนิยมในเอกสารผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ๒๕๕๓
“ "...เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและเยาวชน สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างยิ่ง..." ”
ผอ.อุดม รัตนสังข์
คำนิยมในเอกสารผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ๒๕๕๓
“ "...เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สมควรได้รับการยกย่อง..." ”
ผอ.ชาญ สรรเชื้อไพบูลย์
คำนิยมในเอกสารผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ๒๕๕๓
“ "...เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม เด็ก และเยาวชนในด้านคุณธรรมจริยธรรม สมควรได้รับการยกย่องเป็นอย่างยิ่ง..." ”
ผอ.สุนทร อ่อนวัง
คำนิยมในเอกสารผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ๒๕๕๓

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]