พิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

การประชุมรัฐสภา[แก้ไข]

การกล่าวถึง[แก้ไข]

ศิริกัญญา ตันสกุล[แก้ไข]

  • ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าคุณสมบัติที่ขัดก็คือการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระอื่น ๆ ที่ใช้บังคับ กับนายกรัฐมนตรีด้วย โดยฝ่าฝืนในมาตรฐานทางจริยธรรม ข้อ ๖ ไม่พิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ และข้อ ๘ ที่พูดถึง เรื่องของการไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ มีพฤติการณ์ รับรู้ รู้เห็น และยินยอมให้ผู้ใดผู้หนึ่งนำตำแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ นอกจาก เรื่องของกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมแล้วยังมีอีกประเด็นหนึ่ง ก็คือเรื่องของการประมูลสัมปทาน ดิวตี ฟรี (Duty Free) หรือร้านค้าปลอดอากร ขอเท้าความสักเล็กน้อยในเรื่องนี้ในกรณีที่ พี่น้องประชาชนอาจจะไม่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้มีการ ประกาศผลการประมูลร้านค้าปลอดอากร ซึ่งเป็นสัมปทานที่ออกโดยการท่าอากาศยาน แห่งประเทศไทย ก่อนหน้านี้ [1]

อ้างอิง[แก้ไข]

  1. ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๘-๒๓.๕๒ น.