ส่งออกหน้า

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คุณสามารถส่งออกข้อความและประวัติการแก้ไขของหน้าใด ๆ หรือชุดหน้าในคราวเดียว ออกมาในรูปแบบ XML ซึ่งสามารถนำไปใส่เข้าไว้ในวิกิแห่งอื่นที่ใช้ซอฟต์แวร์มีเดียวิกิได้ ผ่านคำสั่งการนำเข้าหน้า

การจะส่งออกหน้านั้นสามารถทำได้โดยใส่ชื่อเรื่องหน้าที่ต้องการ ลงในกล่องข้อความด้านล่าง หนึ่งชื่อต่อหนึ่งบรรทัด จากนั้นเลือกว่าต้องการทั้งรุ่นปัจจุบันและรุ่นเก่าทั้งหมดพร้อมกับประวัติของหน้านั้น หรือต้องการเพียงเนื้อหารุ่นปัจจุบันพร้อมกับสารสนเทศของการแก้ไขครั้งสุดท้ายเท่านั้น

ในกรณีที่ต้องการเฉพาะรุ่นปัจจุบัน คุณสามารถใช้ในรูปแบบของลิงก์ เช่น พิเศษ:ส่งออก/หน้าหลัก สำหรับหน้า "หน้าหลัก"