ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Parintar/กระบะทราย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
=== มติคณะรัฐมนตรี '''เรื่อง''' การดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดอาญาเกี่ยวกับเงินแผ่นดินวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์      ===
 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
 
สลค.ส่งหนังสือแจ้งส่วนราชการต่างๆ ทราบว่าสำนักพระราชวังแจ้งหมายกำหนดการวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์พุทธศักราช 2534
ให้ถือปฎิบัติต่อไป ในกรณีข้าราชการ ลูกจ้างหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจกระทำการอันเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาเกี่ยวกับเงินแผ่นดินเมื่อได้มีการดำเนินคดีอาญาและฟ้องร้องต่อศาลแล้วห้ามถอนคำร้องทุกข์หรือถอนฟ้องในคดีนั้น
 
----
3,398

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์