ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลูทวิช ฟัน เบทโฮเฟิน"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  12 ปีที่แล้ว
Ludwig van Beethoven ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ลุดวิจ ฟาน เบโทเฟน: ลุดวิจ ฟาน เบโทเฟน
หน้าที่ถูกสร้างด้วย '"ดนตรีคือการถ่ายทอดขั้นสูง เกินกว่าปัญญา และปรัช...'
 
Ludwig van Beethoven ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ลุดวิจ ฟาน เบโทเฟน: ลุดวิจ ฟาน เบโทเฟน
(ไม่แตกต่าง)