การลงคะแนนลับ

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ด้านล่างคือรายการโพล

ชื่อ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด  
Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines Ratification (Jan 2023) 00:00, 17 มกราคม 2566 00:00, 31 มกราคม 2566
Wikimedia Foundation Board Elections 2022 00:00, 23 สิงหาคม 2565 00:00, 7 กันยายน 2565
Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines Ratification 00:00, 7 มีนาคม 2565 00:00, 21 มีนาคม 2565
Movement Charter Drafting Committee elections 2021 00:00, 12 ตุลาคม 2564 00:00, 25 ตุลาคม 2564
Wikimedia Foundation Board Elections 2021 00:00, 18 สิงหาคม 2564 00:00, 1 กันยายน 2564
DWalden Cookie Duplicate Test 00:00, 17 สิงหาคม 2564 00:00, 18 สิงหาคม 2564
DWalden Cookie Duplicate Test 2 00:00, 17 สิงหาคม 2564 00:00, 18 สิงหาคม 2564
DWalden Test Election Foobar 00:00, 16 สิงหาคม 2564 00:00, 17 สิงหาคม 2564
DWalden Encrypted All Wiki Test Election with Eligibility list 00:00, 16 สิงหาคม 2564 00:00, 19 สิงหาคม 2564
DWalden STV Election Test 456 00:00, 14 สิงหาคม 2564 00:00, 18 สิงหาคม 2564
DWalden STV Election Test 123 00:00, 13 สิงหาคม 2564 00:00, 14 สิงหาคม 2564
II Test Encrypted Fruit Candidate for All Wikis 00:00, 13 สิงหาคม 2564 00:00, 16 สิงหาคม 2564
II Test Encrypted for All Wikis with Eligiblity List 00:00, 13 สิงหาคม 2564 00:00, 15 สิงหาคม 2564
II Poll for favorite fruit candidate 00:00, 9 สิงหาคม 2564 00:00, 15 สิงหาคม 2564
DWalden Test STV Election 1 00:00, 6 สิงหาคม 2564 00:00, 7 สิงหาคม 2564
JS - Testing with encryption 00:00, 6 สิงหาคม 2564 00:00, 7 สิงหาคม 2564
II_choose your sports All wikis 00:00, 4 สิงหาคม 2564 00:00, 11 สิงหาคม 2564
TESTING T287859 - DO NOT VOTE 00:00, 4 สิงหาคม 2564 00:00, 5 สิงหาคม 2564
STV 2 00:00, 2 สิงหาคม 2564 00:00, 3 สิงหาคม 2564
Testing T287780 3 00:00, 2 สิงหาคม 2564 00:00, 3 สิงหาคม 2564
Wikimedia Foundation Elections 2013 00:00, 8 มิถุนายน 2556 23:59, 22 มิถุนายน 2556
Personal image filter referendum, 2011 00:00, 15 สิงหาคม 2554 23:59, 30 สิงหาคม 2554
Wikimedia Board of Trustees Election, 2011 00:00, 29 พฤษภาคม 2554 23:59, 12 มิถุนายน 2554
Wikimedia Board of Trustees Election, 2009 12:00, 28 กรกฎาคม 2552 23:59, 10 สิงหาคม 2552
Wikimedia license update vote 2009 12:00, 12 เมษายน 2552 12:00, 3 พฤษภาคม 2552
Test vote 12:00, 8 เมษายน 2552 12:00, 10 เมษายน 2552