ลูกเสือไทย

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำคมลูกเสือ

อาเคล่า เราจะทําดีที่สุด จงทำดี จงทำดี จงทำดี จงทำดี จงทำดี จงทำดี จงทำดี จงทำดี จงทำดี จงทำดี จงทำดี จงทำดี

พระราชทานโดยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖

วันที่ ๑ กรกฎาคม วันลูกเสือแห่งชาติ


สัญลักษณ์สากลสำหรับลูกเสือ

 

วันที่ ๑ กรกฎาคม วันลูกเสือแห่งชาติ

ประวัติกองลูกเสือกองแรก มีประวัติ[1][2]ว่านำโดย นาย ชัพน์ บุนนาค เป็นผู้นำ ได้ตั้งขึ้น และคณะลูกเสือในครั้งแรกได้ทำพิธีเข้าประจำกองเมื่อ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๔ โดยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ เป็นผู้พระราชทานคติพจน์ให้ ว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์”

— ประกอบพิธีคำปฏิญาณสวนสนาม

“ คำปฏิญาณของลูกเสือ

ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า

ข้อ 1) ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ข้อ 2) ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ

ข้อ 3) ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ


”
“ กฎของลูกเสือ มี 10 ข้อ[3]

ข้อ 1 ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้

ข้อ 2 ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ

ข้อ 3 ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น

ข้อ 4 ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก

ข้อ 5 ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย

ข้อ 6 ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์

ข้อ 7 ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ

ข้อ 8 ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก

ข้อ 9 ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์

ข้อ 10 ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ


”


อ้างอิงประวัติ[แก้ไข]

w
วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ