วชิราวุธวิทยาลัย

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
w
วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ

วชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร

พระบรมราโชบาย[แก้ไข]

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียน ได้มีพระราชหัตถเลขาถึงปลัดกระทรวงธรรมการเป็นภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการดำเนินการสอนที่วชิราวุธวิทยาลัย แปลโดย ม.ล. ปิ่น มาลากุล ความว่า

"สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการในโรงเรียนมหาดเล็กหลวงนั้น มิใช่ว่าเพียงจะให้สร้างเด็กตัวอย่างให้มีมาตรฐานอันเดียวกันทั้งหมด คือให้เป็นเด็กมัธยมอันรุ่งโรจน์ แต่ละคนมีคะแนนนับเป็นพันๆ เช่นนั้นหามิได้ ข้าพเจ้าต้องการจะให้สร้าง คนหนุ่ม อันมีความสามารถคนหนุ่มผู้ซึ่งมีกำลังใจและกายใสสะอาดและเป็นผู้ซึ่งเต็มใจคอยจะทำการหนักอันอนาคตจะพึงนำมาให้ไม่ว่าชนิดใด ข้าพเจ้าไม่ต้องการให้คนหนุ่มเป็นเสมือนอนุสาวรีย์แห่งการเล่าเรียนและได้ผ่านการสอบไล่ทั้งหมดของท่านด้วยเกียรตินิยมอย่างสูง ข้าพเจ้าไม่ต้องการให้เป็นประหนึ่งตำราเรียนที่เดินได้ สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการคือชายหนุ่มอันมีลักษณะ ผึ่งผาย ซื่อตรง มีความสัตย์ มีนิสัยและความคิดบริสุทธิ์สะอาด และข้าพเจ้าจะไม่เศร้าโศกเสียใจเลยหากท่านบอกแก่ข้าพเจ้าว่า เด็กคนหนึ่งเขียนหนังสือไม่คล่อง คิดเลขเศษซ้อนไม่เป็นและไม่รู้วิชาเรขาคณิตเอาเสียเลย ถ้าข้าพเจ้ารู้แต่เพียงว่าเขาได้เรียนในโรงเรียนของข้าพเจ้าและรู้พอที่จะเปรียบเทียบได้ว่า ลักษณะของลูกผู้ชายกับลักษณะสตรีเพศผิดกันอย่างไร ก็พอใจ ข้าพเจ้าไม่ต้องการคนฉลาดบ่นอีกว่า "ปัญญาท่วมหัวเอาตัวไม่รอด" ที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง ข้าพเจ้าต้องการจะให้การศึกษามีความหมายว่า แปลงเด็กให้เป็นคนหนุ่มอันผึ่งผายและเป็นพลเมืองดี และมิให้น้ำหนักของหลักสูตรและแบบระเบียบบดขยี้บุคลิกลักษณะของเขา และข้าพเจ้าต้องการให้ การศึกษา เป็นสิ่งเพลิดเพลินสำหรับเด็ก เพื่อว่าในภายหน้าเขาเหล่านั้นจะได้หวนไปรำลึกถึงชีวิตที่ได้ผ่านมาเมื่ออยู่ในโรงเรียนว่าเป็นสิ่งสนุก ข้าพเจ้าไม่ต้องการให้เอาโรงเรียนของข้าพเจ้าไปเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่น ๆ ซึ่งมีจุดประสงค์ต่างกัน ถ้าข้าพเจ้าต้องการแต่เพียงโรงเรียนธรรมดาสักหลังหนึ่ง ข้าพเจ้าก็คงจะได้สร้างโรงเรียน เช้ามาเย็นกลับ หาใช่โรงเรียนกินนอนไม่"


คำกล่าว[แก้ไข]

สิ่งที่หลายคนไม่ทราบ คือ วชิราวุธวิทยาลัยไม่ได้สอนให้นักเรียนรู้จักแค่ ระเบียบ วินัย ความอดทน
สิ่งที่นักเรียน (ส่วนหนึ่ง) ได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง คือ คุณค่าของการมีอิสรภาพ (Taste of Freedom)
อิสระในการกินอะไรก็ได้ที่อยากกิน อิสระที่จะนอนตื่นสาย จะตื่นกี่โมงก็ได้ จะนอนกี่โมงก็ได้ อิสระที่จะอ่านหนังสือเมื่อไหร่ก็ได้

คนเรามักจะไม่รู้ซึ้งถึงคุณค่าของอิสรภาพหรอก เพราะเรามีมันอยู่ทุกวัน

การที่คนเราถูกบังคับให้อยู่ในกรอบตลอดเวลา
ไม่ได้หมายความว่า คน คนนั้นจะกลายเป็นคนที่มีระเบียบวินัย
ไม่ได้หมายความว่า คน คนนั้นชอบที่จะอยู่ในระเบียบวินัย

สิ่งที่คน คนหนึ่งจะเป็นนั้น ก็เพราะเขาเลือกที่จะเป็น ไม่ใช่เพราะถูกบังคับให้เป็น

การที่คุณเข้าไปเรียนในวชิราวุธนั้น เมื่อคุณจบออกมา
คุณอาจจะกลายเป็นคนที่มี ระเบียบ วินัย แบบสุด ๆ หรือไม่
คุณก็จะอาจจะกลายเป็นคนที่เกลียด ระเบียบ วินัย แบบสุด ๆ ได้เช่นกัน

ส่วนผมอีกท่านหนึ่ง คิดว่าโรงเรียนของผมได้สอนการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะและการอยู่ร่วมกับระเบีบยต่างๆ