วิรัช พันธุมะผล

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร[แก้ไข]

การประชุม ครั้งที่ 5/2562[1][แก้ไข]

การกล่าวถึง ประยุทธ์ จันทร์โอชา[แก้ไข]

  • ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน เมื่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นนายกรัฐมนตรีตามความเห็นชอบของสภานี้ ย่อมทำให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่แต่งตั้งโดย สนช. เพราะฉะนั้นตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดไว้ว่า เมื่อนายกรัฐมนตรีพ้นจากหน้าที่ทำให้คณะรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีของ พลเอก ประยุทธ์ชุดเก่าพ้นจากหน้าที่ไปโดยปริยายครับ เพราะฉะนั้นจึงไม่มีคณะรัฐมนตรีที่จะสามารถทำการจนกว่าจะมี ครม. ชุดใหม่ เพราะว่า ทุกคนพ้นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๗ (๑) เพราะฉะนั้นตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดไว้ว่าในช่วงที่ไม่มีคณะรัฐมนตรีนั้นให้ปลัดกระทรวง ทำหน้าที่รัฐมนตรี และให้เลือกปลัดกระทรวงคนหนึ่งทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีไปพลางก่อน เพราะฉะนั้นการที่จะใช้บทเฉพาะกาลมาเป็นรัฐมนตรีเป็นไปไม่ได้ผิดกฎหมายครับ เพราะฉะนั้น ครม. ปัจจุบันนี้ที่เหลือ ๑๗ คน พ้นจากหน้าที่เป็นคนธรรมดาไม่สามารถที่จะออกคำสั่งหรือปฏิบัติราชการได้ครับ
  • เมื่อ ครม. ชุดนั้นที่มีสิทธิที่จะปฏิบัติจนกว่า จะมี ครม. ชุดใหม่ เมื่อ ครม. ชุดนั้นนายกรัฐมนตรีลาออก ชุดนั้นสลายตัวไปครับ ผมสมมุติ ให้ฟังนะครับ สมมุติว่าเกิดมีคนร้ายคนหนึ่งเอาระเบิดไปทิ้งที่ทำเนียบรัฐบาลขณะประชุม ครม.

อ้างอิง[แก้ไข]