วิเชียร ชวลิต

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

วิเชียร ชวลิต นักการเมืองไทย รองประธานกรรมการคนที่สาม ในคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร นายทะเบียนสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ อดีตประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... และอดีตคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... เป็นอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีตสมาชิก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

การกล่าวถึง[แก้ไข]

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560[แก้ไข]

  • การจะเปิดโอกาสให้พูดกันในสภาก็ต้องตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาเพื่อศึกษา เมื่อตั้งคณะกรรมาธิการมาศึกษาแล้ว ผลมันจะเป็นอย่างไรก็เป็นหลังจากที่มีคณะกรรมาธิการ ไม่ใช่ว่าเราทำโดยแบบเสียไม่ได้ แต่ทำโดยคิดถึงหลักการ โดยหลักการที่ว่านั้น คือ การเอาเรื่องเข้ามาในสภา[1]

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร[แก้ไข]

การประชุม ครั้งที่ 2/2562[2][แก้ไข]

  • เมื่อสักครู่มีสมาชิกมาเสนอพาดพิงถึงการเสนอชื่อ ของคนที่เป็นผู้เสนอชื่อของพรรคพลังประชารัฐคือท่านสุชาติ ตันเจริญ ซึ่งผมขอเรียนว่า เมื่อวานนี้ไม่ได้มีการเสนอชื่อท่านสุชาติ ตันเจริญ เพื่อดำรงตำแหน่งอะไรเลยนะครับ และถ้า พูดถึงเรื่องขององค์กรอิสระที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายในช่วงก่อนหน้านี้ ก็ขออนุญาตเรียนว่า การกำหนดกฎเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลที่จะไปดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้อบังคับของ พรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นกฎภายใน เราได้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องเรียบร้อย ก็คือว่า เราพิจารณาโดยมติพรรคเสนอให้ท่านสุชาติ ตันเจริญ เป็นบุคคลที่จะไปดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง ซึ่งชอบด้วยข้อบังคับของพรรค ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับว่าจะต้องไปดำรงตำแหน่งอะไร และจะต้องมีข้อโต้แย้งอะไรในเรื่องของตำแหน่งที่จะนำเสนอ ก็ขออนุญาตนำเรียนต่อ ที่ประชุมเพื่อโปรดทราบว่าเราได้ปฏิบัติตามทั้งกฎภายในคือข้อบังคับของพรรค และกฎ ของสภาในเรื่องของการเสนอชื่อตามข้อบังคับของสภาทุกประการครับ

อ้างอิง[แก้ไข]