วิเชียร ชวลิต

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

วิเชียร ชวลิต นักการเมืองไทย รองประธานกรรมการคนที่สาม ในคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร นายทะเบียนสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ อดีตประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... และอดีตคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... เป็นอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีตสมาชิก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

การกล่าวถึง[แก้ไข]

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560[แก้ไข]

  • การจะเปิดโอกาสให้พูดกันในสภาก็ต้องตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาเพื่อศึกษา เมื่อตั้งคณะกรรมาธิการมาศึกษาแล้ว ผลมันจะเป็นอย่างไรก็เป็นหลังจากที่มีคณะกรรมาธิการ ไม่ใช่ว่าเราทำโดยแบบเสียไม่ได้ แต่ทำโดยคิดถึงหลักการ โดยหลักการที่ว่านั้น คือ การเอาเรื่องเข้ามาในสภา[1]

อ้างอิง[แก้ไข]