วีระ โรจน์พจนรัตน์

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คำพูด[แก้ไข]

  • จากที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้มีการรณงค์ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้นำไปสู่สู่การปฏิบัติ ที่ประชุม จึงได้เห็นชอบการรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนคนไทย แต่งกายด้วยผ้าไทย อย่างแพร่หลาย โดยขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ เชิญชวนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกหน่วยงานแต่งกายผ้าไทยในวันปฏิบัติราชการ โดยให้หน่วยงานกำหนดวันใดวันหนึ่งของสัปดาห์ เพื่อเป็นแบบอย่างของการแสดงถึงเอกลักษณ์ไทย

อ้างอิง[แก้ไข]

w