ศิริวรรณ เสรีรัตน์

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คำพูด[แก้ไข]

  • การบริหารว่าเป็นกระบวนการทางสังคมที่ประกอบด้วยการกระท าต่างๆที่น าไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่เป็นกระบวนการทางสังคมก็เพราะการกระทำเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เป็นกระบวนการของการวาแผนการจัดองค์การการนำ และการควบคุม การใช้ทรัพยากรต่างๆขององค์การ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]

w