สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/06.01.1998/2

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ภาคบ่าย[แก้ไข]

“ ชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

เมื่อครั้งก่อนๆ ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นความว่า ความเป็นบัณฑิตนั้น นอกจากจะหมายรู้ได้จากความฉลาดสามารถทางวิชาการแล้ว ยังสังเกตทราบได้จากการกระทำ การพูด และการคิด ที่ดีที่ถูกต้องตามหลักวิชาและหลักธรรมด้วย บ่ายนี้ จะพูดกับท่านถึงหลักการทำงานให้ประสบความสำเร็จและก้าวหน้า บัณฑิตคงจะเคยสังเกตเห็นว่า คนบางคนบางพวกทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดนานๆ เข้า มักจะเกิดความเบื่อหน่ายท้อถอย ที่สุดก็เสียงานเสียคนไปก็มี ส่วนอีกพวกหนึ่งไม่ว่าจะทำงานสิ่งใด เล็กหรือใหญ่ ง่ายหรือยาก ก็มีใจจดจ่อแน่วแน่อยู่ในงาน และ พากเพียรกระทำต่อเนื่องกันไป ได้เหนียวแน่น เสมอต้นเสมอปลาย การทำงานให้ได้เหนียวแน่นและยั่งยืนนี้ เห็นได้ว่าขึ้นอยู่กับความรักความพอใจในงานยิ่งกว่าอื่น เพราะเมื่อบุคคลมีความพอใจในงาน ความมุมานะที่จะทำงานให้ตลอดต่อเนื่องก็จะเกิดตามมา ทำให้สามารถอดทนต่ออุปสรรคและความยากลำบากต่างๆ ได้ ทั้งมีความเบิกบานยินดีในเมื่องานที่ทำประสบผลสำเร็จ ความพอใจในงาน จึงเป็นอุปการะอย่างสำคัญที่เกื้อหนุนให้บุคคลทำงานได้ยั่งยืนและก้าวหน้า บัณฑิตผู้จะออกไปทำงานสร้างตัว สร้างฐานะ จึงควรจะได้ปลูกฝังความรักความพอใจในงาน ให้เกิดมีขึ้น และรักษาไว้ให้มั่นคง ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุข ความสำเร็จในชีวิต มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมชุมนุมในพิธีนี้ มีความเจริญสวัสดีจงทั่วกัน

”

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]