สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/07.01.1998

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ภาคเช้า[แก้ไข]

“ ราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นความว่า ความรักความพอใจในงานนั้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่เกื้อหนุนให้บุคคลทำงานได้ยั่งยืนและก้าวหน้า วันนี้ จะพูดกับท่านถึงหลักการทำงานข้อต่อไป คือความเพียร ความเพียรหรือวิริยะนั้น แปลว่า ความเป็นผู้กล้า คือกล้าสู้อุปสรรค กล้าสู้ความลำบากตรากตรำข้อนี้อธิบายได้ว่า แม้งานที่ทำจะมีความยากลำบากหรือมีอุปสรรคขัดขวางอย่างไรก็กล้าสู้กล้าทำ ไม่ยอมถดถอยย่อท้อ หรือเลิกราทอดทิ้งเสียกลางคัน หากมุ่งแต่จะกระทำให้สำเร็จ ผู้มีความเพียรจึงสามารถ ทำหน้าที่การงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงักล่าช้า มีแต่ดำเนินรุดหน้าเป็นลำดับไปจนบรรลุความสำเร็จโดยไม่มีสิ่งใดจะยับยั้งขัดขวางได้ บัณฑิตผู้หวังความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้า จึงควรจะได้ฝึกฝนอบรมความเพียรทั้งนั้นให้กล้าแข็งและมั่นคง จักได้เป็นผู้องอาจสามารถในการงานอย่างแท้จริง และได้ประสบความสำเร็จในชีวิตดังที่มุ่งหมาย ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีความเจริญมั่นคง ทั้งในชีวิตส่วนตัวและในหน้าที่การงาน และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขความสวัสดีโดย ทั่วกัน

”

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]