สุขวิช รังสิตพล

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สุขวิช รังสิตพล (เกิด 5 ธันวาคม พ.ศ. 2478) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระหว่าง พ.ศ. 2538—2540[1][2]

คำคม[แก้ไข]

  • ผมเชื่ออย่างยิ่งว่าในฐานะพลเมืองของโลก มนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะได้เรียน
  • มนุษย์ทุกคนควรมีสิทธิ์เข้าถึงการศึกษาตามความสามารถและความปรารถนาของพวกเขา
  • รัฐบาลมีหน้าที่จะต้องให้บริการทางการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
  • การศึกษาของประเทศ จำเป็นต้องมีการจัดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตพี่น้องประชาชนจะได้มีทางเลือกอย่างเหมาะสม ตามความต้องการของปัจเจกบุคคล และตามครรลองของชีวิต
  • ในสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ดีตามทรรศนะของผม พี่น้องประชาชนทุกสาขาอาชีพควรสามารถเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ตามความต้องการและศักยภาพของทุกคน
  • ต้องไม่มีการกีดกันใดใด ในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพ อายุ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความพิการทางร่างกาย หรือจิตใจ
  • เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ รัฐบาลจึงต้องส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่องและตลอดชีวินอย่างชัดเจนในรูปแบบของการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการและความชอบส่วนบุคคล ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาที่หลากหลาย และพี่น้องประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นสถานที่ในการรับทักษะด้านเทคนิคหรือความรู้ที่ปรับให้เข้ากับการทำงานและกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

อ้างอิง[แก้ไข]

  1. https://web.archive.org/web/20180513030054/http://www.moe.go.th/name.htm
  2. "Asia-Pacific Regional Consultation on Adult Education, Jomtien, Thailand, 16-18 September 1996: final report". Archived from the original. You must specify the date the archive was made using the |archivedate= parameter. เรียกข้อมูลเมื่อวันที่ September 2019 หน้า 53-56.