อัจฉรา สโรบล

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คำพูด[แก้ไข]

  • กลุ่มคนหรือชาวบ้านทีมีความตังใจ ร่วมใจกับปฏิบัติภารกิจเพือแก้ปัญหาของชุมชน โดยเน้นการนําทรัพยากรท้องถิน ภูมิปัญญาท้องถิน รวมทังองค์ความรู้จากภายนอกชุมชน และอาศัยแนวทางการพึงตนเอง ความเป็นตัวตน รวมถึงการสร้างเครือข่ายความรู้เพือให้ชุมชนเข้มแข็งและยังยืน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]

w
วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ