เสน่ห์ จุ้ยโต

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คำพูด[แก้ไข]

  • ทฤษฎี หมายถึง กรอบแนวคิด หลักการ ข้อสมมุติ ข้อทฤษฎีที่อธิบายปรากฏการณ์หรือตัวแปรที่สอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ สามารถอธิบายได้ ทดลองได้ และพิสูจน์ให้เห็นจริงได้

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]