การทำงาน

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 • หากท่านทำงานให้ครบถ้วนทั้งหมดมิได้ ท่านก็อย่าละทิ้งงานเสียทั้งหมด

ต้อย พระโขนง[แก้ไข]

 1. ประโยคดีดี คำพูดดีดี การกระทำดีดี มีให้สะกิดความคิด เพื่อชีวิตการทำงานให้ดีที่สุด (สิ่งที่ดีจากตัวหนังสือและการทำของคน เป็นสิ่งกระตุ้นเตือนและกำลังใจในการทำงานของทุกคน )
 2. คุณนอนหลับ ผมขยับไปหนึ่งก้าว พอคุณก้าว ผมวิ่งอ้าวไปหนึ่งกิโลเมตร แต่ถ้าคุณวิ่ง ผมนั่งนิ่งคิดไตร่ตรอง (สร้างความขยันในตัวตนที่มีสติ สมาธิ ปัญญา ประกอบ และวันหนึ่งการทำงานจะประสบผลสำเร็จ)
 3. ทำหน้าที่ ที่จำเจให้ท้าทาย ทำงานที่ซ้ำซาก ให้สร้างสรรค์ (คนมีความคิด มีมันสมองที่ทดลองและพัฒนาทำนั่น ทำนี่ให้ได้ดีตลอดเวลา)
 4. ประสบการณ์ชีวิตการทำงานมี ๒ แบบคือ แบบแน่นิ่ง กับ แบบแน่วแน่ (แน่นิ่งคือไม่ยอมปรับเปลี่ยน แต่แน่วแน่คือคิดแก้ไขปรับปรุง)
 5. การทำงานสร้างปัญหา และสร้างปัญญา (ทำการอะไรก็มีทั้งส่วนดีและส่วนเสีย)
 6. งานราชการเป็นการทำงานสนองพระเจ้าแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือพนักงานหรือลูกจ้าง ตราบใดหน่วยงานเป็นของราชการ คนของราชการ ควรพยายามทำงานเยี่ยงพระองค์ท่าน อย่างเต็มที่และเต็มใจ เพื่อแผ่นดินไทยและความภาคภูมิใจแห่งวงศ์ตระกูล (จงทำงานอย่างจิตใจที่จริงจังและจริงใจ)
 7. ประสบการณ์ของคนมี ๒ แบบคือแบบซ้ำซาก กับ แบบสร้างสรรค์ (คนหลายคนมีประสบการณ์มานานมาก แต่เป็นแบบซ้ำซาก รู้และแก้ปัญหาในรูปแบบเดิมๆ อีกหลายคนเป็นแบบสร้างสรรค์ หาวิธีการที่หลากหลายรูปแบบมาแก้ปัญหา)
 8. ความไม่รู้ของคนทำงานมากคือความรู้ของคนทำงานน้อย (ความรอบรู้ค้นหากันได้ ไม่มีใครรู้เรื่องทุกเรื่อง)
 9. ความไม่รู้ของลูกน้องคือความรู้ของเจ้านาย (คนมีตำแหน่งป็นหัวหน้าต้องขวนขวายอยู่เสมอ)
 10. หลักในการทำงานอะไรสักอย่างหรือหลายอย่าง ให้นึกถึงอักษรย่อคือ ก ข ค ง ย่อมาจาก ก คือ กฎเกณฑ์หรือกติกา ข คือ ขอบเขตหรือขอบข่าย ค คือ ความรู้คู่คุณธรรม และ ง คือ เงินหรืองบประมาณ (งานทุกสิ่งต้องมีกฎระเบียบ ภายใต้กรอบขอบข่ายของงานว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งดึงมาจากความรอบรู้ที่มีคุณธรรมกำกับเสมอ พร้อมเตรียมค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมด้วย)
 11. คนทำงานต้องมีลาออกตามวาระหรือลาออกเพราะความจำเป็น ซึ่งคนทำงานมี ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มเสียดาย แต่ไม่เสียใจ (เสียดายฝีมือและมันสมอง ที่ไม่เสียใจเพราะช่วงทำงานเป็นคนขยัน อุทิศตน) กลุ่ม เสียใจ แต่ไม่เสียดาย (เสียใจเพราะช่วงที่ทำงานค่อนข้างขี้เกียจ เลยไม่เสียดายความสามารถ เพราะไม่ได้แสดงออกมากนัก)
 12. งานในหน้าที่ที่ต้องคำนึง ๒ เรื่องคือ จัดการงาน และ จัดเก็บงาน (ทำงานมีการวางแผนเป็นขั้นตอนและมีเอกสาร-สิ่งของให้เก็บเป็นหมวดหมู่)
 13. การพัฒนาอะไรก็ตาม จะเกิดจากสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ก่อนเสมอ ดั่งหลักการทางพุทธศาสนาที่ว่า "ทุกสรรพสิ่งเกิดจากจุดเล็กๆ" ซึ่งจุดเล็กๆ หรือสิ่งใดๆก็ตามที่เป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อย จะมีเกร็ดความรู้ ความคิดอยู่ในตัวของมัน เมื่อหยิบสิ่งนั้นมาใช้ มาปรับ มาประยุกต์ มาสร้างวิธีคิดของตนเอง ก็จะได้องค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นมา อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง และเมื่อหยิบสิ่งเล็กๆ มาหลายเรื่อง ย่อมก่อเกิดเนื้อเรื่องใหม่ตามมาได้อย่างมหาศาลและน่าอัศจรรย์ (จงให้ความสำคัญกับคุณค่าของสิ่งเล็กๆ เสมอ)
 14. การงานมีให้ปฏิบัติ ไม่ใช่ให้ปฎิเสธ (พยายามทำงานทุกอย่างเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์)
 15. เด็กเอ๋ยเด็กน้อย ความรู้เจ้ายังด้อยพลศึกษา เมื่อเติบใหญ่เจ้าจะได้เก่งกีฬา เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน (ทุกสาขาอาชีพสร้างงานและการทำงานได้เสมอ)
 16. กีฬาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพลศึกษา แก้ปัญหาการงานและเป็นอาชีพได้ (แขนงของสาขาความรู้ใดก็ตาม สร้างงานและแก้ไขปัญหางานได้)