กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คำพูด[แก้ไข]

  • หลักการศึกษาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง คือหลักที่ตรงข้ามกับการศึกษาไทยในปัจจุบัน ที่โรงเรียนให้ความสำคัญแต่กับเด็กเก่ง ประเทศหนึ่งมีคนมากมาย หลักการศึกษาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง คือคิดว่าเราจะทำอย่างไรก็ได้ให้คนทุกคนเป็นมูลค่าเพิ่ม ไม่ใช่มูลค่าติดลบ เด็กต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาแบบใด เขาต้องได้ เพื่อที่เขาจะเป็นมูลค่าเพิ่มให้ประเทศในอนาคต ไม่ใช่คนที่ติดลบที่ประเทศมาดูแล หรือไม่สามารถทำรายได้ให้ประเทศได้

การรับน้อง[แก้ไข]

  • ปัญหาการดังกล่าว เป็นปัญหาที่ไม่เคยแก้ไขเชิงโครงสร้างรัฐ พรรคอนาคตใหม่ เห็นว่ากลไกภาครัฐที่จะเข้ามาจัดการเรื่องนี้ ควรเป็นกลไกที่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุดคือ คณะกรรมการสถานศึกษา แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคณะกรรมการดังกล่าว ไม่สามารถใช้อำนาจของตัวเองได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น อนาคตใหม่จะเสนอเรื่อง อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาในการกำกับ ดูแล ควบคุมและติดตาม ในทุกกรณีที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กทุกคนในโรงเรียน ให้อยู่ในการยกร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฉบับใหม่ เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาใช้อำนาจหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ความปลอดภัยของเด็กควรเป็นวาระเเห่งชาติมานานเเล้ว เราจึงของเริ่มต้นดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม[1]

การถูกกล่าวถึง[แก้ไข]

ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ[แก้ไข]

  • ผมอยากจัดสรรงบประมาณ 25,000 ล้านบาทต่อปีช่วยเด็กเหล่านี้ แต่ด้วยวินัยทางการเงินการคลัง เราไม่สามารถทำได้ครับ...ปีต่อไปเราก็ไม่สามารถจัดสรร 25,000 ล้านบาทต่อปีได้[2]

อ้างอิง[แก้ไข]