ความสุข

จาก วิกิคำคม
ความสุข
วิกิสารานุกรมก็มี (ความสุข) รวบรวมจาก : ครูจอย ติดปีกชีวิต พิชิตความสำเร็จ*

  วิกิคำคม1

 
Cquote1.svg

ดวงตาที่สวยที่สุด คือ ดวงตาที่มองแต่สิ่งที่ดีในตัวผู้อื่น มือที่สวยที่สุด คือ มือที่ฉุดดึงคนที่ล้มลงให้ลุกขึ้น ขาที่สวยที่สุด คือ ขาก้าวเดินด้วยสติและปัญญา ปากที่สวยที่สุด คือปาก ที่พูดด้วยความรัก และ ความเมตตา

Cquote2.svg
  วิกิคำคม2  
Cquote1.svg

ความสุขของเราเกิดขึ้นได้เสมอ ถ้าเราเข้าใจ ยอมรับและตามอารมณ์ของตัวเราเองได้ทันท่วงที อะไรที่มันใช่ของเรามันก็ใช่ อะไรที่ไม่ใช่..ก็ไม่ใช่ ไปทู่ซี้ยื้อยุดก็“ทุกข์ฟรี”

Cquote2.svg
  วิกิคำคม3  
Cquote1.svg

ความอดทนที่งดงาม คือ การมีสติตั้งมั่น ใช้ปัญญา รักษาภาวะปกติของตนไว้ ด้วยหัวใจที่เบิกบาน

Cquote2.svg
  วิกิคำคม4  
Cquote1.svg

ชีวิตสั้นเกินไปที่จะ .. ติดอยู่กับอดีต ชีวิตสั้นเกินไปที่จะ .. คิดเล็กคิดน้อย ชีวิตสั้นเกินไปที่จะ .. ใส่ใจกับคำนินทาว่าร้าย ชีวิตสั้นเกินไปที่จะ .. กังวลเกี่ยวกับอะไรมากเกินไป ชีวิตสั้นเกินไปที่จะ .. ผูกพยาบาท หรือ คิดมุ่งร้ายผู้ใด ชีวิตสั้นเกินไปที่จะ .. ใช้เวลากับคนที่ไม่ต้องการให้คุณมีความสุข เราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญ ด้วยความศรัทธาอันแรงกล้า และ แสดงออกถึงตัวตนที่ดีงามด้วยความจริงใจ

Cquote2.svg
  วิกิคำคม5  
Cquote1.svg

ตอนเด็ก มองสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำได้ .. อยากโต ตอนโต มองสิ่งที่เด็กทำได้ .. อยากเด็ก ตอนโสด .. เห็นคนอื่นมีแฟน .. อยากมีแฟน ตอนมีแฟน .. ดันทำตัวโสด ตอนไม่มีงานทำ .. อยากได้งาน ตอนมีงานทำ .. ดันเบื่องาน มนุษย์ค่ะ .. หยุดบ่นซักพัก แล้วลองนึกดีๆว่า ความสุขของเราอยู่ที่ไหนกัน?

Cquote2.svg
  วิกิคำคม6

 
Cquote1.svg

ความสุข ไม่ได้อยู่ที่ใคร อะไร หรือ สิ่งใด .. ความสุข อยู่ที่ ใจเรา — ครูจอย

Cquote2.svg
บุญ ส่วนข้อมูล: