คำขวัญวันแม่

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

Crystal filetypes.png

คำขวัญวันแม่ ประเทศไทย[1]
  คำขวัญ  
Cquote1.svg

พระองค์แรกผู้แสนดีให้ชีวิต ครูคนแรกผู้ประสิทธิ์การศึกษา สองหัตถ์โอบนคราพาร่มเย็น รวมคุณค่านี้ได้แก่แม่เราเอง

Cquote2.svg

  คำขวัญ  
Cquote1.svg

แม่คือพระประจำอยู่ในบ้าน บูชาท่านไว้เถิดเกิดมิ่งขวัญ พระคุณแม่เลิศล้ำเกินรำพัน แม่จึงเป็นคนสำคัญทุกวันไป

Cquote2.svg

  คำขวัญ  
Cquote1.svg

สามร้อยหกสิบห้าวันคือวันแม่ มิใช่แค่วันใดให้นึกถึงสม่ำเสมอสมัครจิตคิดคำนึง เหมือนแม่ซึ่งรักลูกครบทุกวัน

Cquote2.svg

  คำขวัญ  
Cquote1.svg

แม่คือผู้ให้ ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนใดใด นอกจากความรักความเข้าใจจากลูก

Cquote2.svg

  คำขวัญ  
Cquote1.svg

ดุจดังแม่ผู้ประเสริฐบังเกิดเกล้า เลี้ยงเราทุกคนมาจนใหญ่ ทุกคำข้าวคือสินแผ่นดินไทย ควรตรองใจทดแทนคุณแผ่นดิน

Cquote2.svg

  คำขวัญ  
Cquote1.svg

รักในหลวงพร้อมใจใส่เสื้อเหลือง รักบ้านเมืองจงน้อมใจให้สร้างสรรค์ ใส่สีเดียวแล้วใจเดียวกลมเกลียวกัน รักเช่นนั้นชาติของตนจึงพ้นภัย

Cquote2.svg

  คำขวัญ  
Cquote1.svg

ข้าวในนาปลาในน้ำคำโบราณ คือตำนานความอุดมสมบูรณ์สิน ฝากลูกไทยร่วมห่วงแหนรักแผ่นดิน ถนอมไว้อย่าให้สิ้นแผ่นดินไทย

Cquote2.svg

  คำขวัญ  
Cquote1.svg

เมื่อเกิดมาอาศัยถิ่นแผ่นดินไหน ควรมีใจกตัญญูรู้คุณถิ่น หากคนไทยรู้ตอบแทนคุณแผ่นดิน จักไม่มีวันสิ้นแผ่นดินไทย

Cquote2.svg

  คำขวัญ  
Cquote1.svg

แผ่นดินนี้ปู่ย่าตายายสร้าง เคยทอดร่างลงถมถิ่นแผ่นดินแม่ ขอลูกไทยรักษามั่นไม่ผันแปร เป็นไทยแท้มิใช่ไทยแต่ในนาม

Cquote2.svg

  คำขวัญ  
Cquote1.svg

แผ่นดินนี้แม่ของลูกใช้ปลูกข้าว กี่แสนก้าวที่เดินซ้ำย่ำหว่านไถ บำรุงดินจนอุดมสมดังใจ หวังนาไทยเป็นของไทยไปนิรันดร์

Cquote2.svg

  คำขวัญ  
Cquote1.svg

เพลงชาติไทยเตือนไทยไว้เช้าค่ำ ให้จดจำจารึกใจไว้ทุกส่วน จะดำรงคงไทยได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี

Cquote2.svg

  คำขวัญ  
Cquote1.svg

มือของแม่นั้น คือ มือช่างปั้น ขึ้นรูปอันอ่อนลออจนหล่อเหลาอยากให้เป็นงานดีที่งามเงาอยู่ที่คอยขัดเกลาแต่เบามือ

Cquote2.svg

  คำขวัญ  
Cquote1.svg

คำโบราณว่าดูนางดูอย่างแม่ คือคำแปลว่าแม่ดีมีลูกเด่น จะชายหญิงรู้ชั่วดีมีกฎเกณฑ์ เพราะจัดเจนแบบอย่างในทางดี

Cquote2.svg

  คำขวัญ  
Cquote1.svg

รักเรียนรู้งาน ถนอมบ้านเมืองไทย ร่วมใจสามัคคีคือ ลูกที่ดีของแม่

Cquote2.svg

  คำขวัญ  
Cquote1.svg

คำโบราณว่าดูนางดูอย่างแม่ คือคำแปลว่าแม่ดีมีลูกเด่น จะชายหญิงรู้ชั่วดีมีกฎเกณฑ์ เพราะจัดเจนแบบอย่างในทางดี

Cquote2.svg

  คำขวัญ  
Cquote1.svg

สอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลาง ทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผล ประกอบด้วยคุณธรรมนำทางตน ย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมือง

Cquote2.svg


Wikiquote-logo.svg คำขวัญ วันแม่ ประเทศไทย
***************

หมายเหตุ[แก้ไข]

  1. മുല്ലപ്പൂമൊട്ട്.jpg
    ดอกมะลิเป็นดอกไม้ประจำวันแม่ มีความหมายทางพฤกษศาสตร์ ดังนี้ หมายถึง คำนาม ชื่อไม้พุ่มชนิด Jasminum sambac (L.) Aiton ในวงศ์ Oleaceae ดอกสีขาว กลิ่นหอมเย็น, พันธุ์ดอกซ้อนเรียก มะลิซ้อน. (เทียบ ส. มลฺลิ). ทั้งนี้ยังมิพบความหมายเกี่ยวกับวันแม่ที่เขียนและบันทึกไว้โดยสำนักราชบัณฑิต โดยทั่วไปดอกไม้แทนความหมาย แทนค่าการระลึกถึงวันแม่และความรักของแม่นี้ มีความหมายว่า หอมนานและบริสุทธิ์ เหมือนดั่งดอกมะลิ
  2. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประทานเป็นคำขวัญวันแม่แห่งชาติ
  3. คำขวัญ ที่เป็นคำขวัญสำหรับวันแม่แห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ อีกหนึ่งคำขวัญ ว่า “แม่ไม่อาจอยู่กับลูกได้ชั่วชีวิต ควรสอนให้เขารู้จักคิดและเลือกปฏิบัติในทางที่ถูกต้อง” พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานไว้เป็นคำขวัญวันแม่แห่งชาติ
  4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
  5. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559
    ดู เพิ่มเติม แม่


Flag of Thailand.svg
PDmaybe-icon.svg
ให้การเผยแพร่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ แต่ทั้งนี้บทความชิ้นนี้ ไม่ได้เป็นบทความหรือข้อเขียนที่สงวนซึ่งลิขสิทธิ์ แต่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกำหนด หรือประกาศ ที่เป็นปัจจุบันในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย