คุยเรื่องวิกิคำคม:นโยบายการบล็อก

ไม่รองรับเนื้อหาของหน้าในภาษาอื่น
จาก วิกิคำคม

เสนอรับรองนโยบายการบล็อกอย่างเป็นทางการในวิกิคำคมภาษาไทย[แก้ไข]

การอภิปรายด้านล่างนี้ปิดแล้ว โปรดอย่าแก้ไข หากต้องการออกความเห็นภายหลัง ควรใช้ส่วนใหม่

ความย่อของบทสรุปที่บรรลุมีดังนี้

ผลการลงคะแนน (5/0/0) เอกฉันท์ ประกาศเป็นนโยบายสำหรับชุมชนวิกิคำคมภาษาไทยอย่างเป็นทางการ --Tvcccp (คุย) 10:30, 9 ธันวาคม 2566 (+07)ตอบกลับ[ตอบกลับ]

เนื่องด้วยผมได้ทำการร่างนโยบายการบล็อกโดยอิงจากที่มีอยู่ในวิกิคำคมภาษาอังกฤษ เชื่อว่าจะสามารถเป็นแนวทางให้ชุมชนได้ปฏิบัติตาม และเป็นประโยชน์ในการป้องกันการก่อกวน, คุกคาม หรือบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ในระดับหนึ่ง

จึงขอเสนอให้ทางชุมชนพิจารณาลงคะแนนสนับสนุน โดยสามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับรูปแบบสากลยิ่งขึ้น หรือเสนอแนะปรับแต่งให้สอดคล้องกับชุมชนภาษาไทยได้เช่นกัน

หากครบสองสัปดาห์โดยได้รับความเห็นชอบจากชุมชนแล้ว จึงจะเริ่มใช้เป็นนโยบายสำหรับชุมชนวิกิคำคมภาษาไทยอย่างเป็นทางการต่อไป --B20180 (คุย) 13:22, 23 พฤศจิกายน 2566 (+07)ตอบกลับ[ตอบกลับ]

สนับสนุน (Support)[แก้ไข]

  1. เห็นด้วย --Tvcccp (คุย) 17:47, 23 พฤศจิกายน 2566 (+07)ตอบกลับ[ตอบกลับ]
  2. เห็นด้วย --Supakit prem (คุย) 20:12, 23 พฤศจิกายน 2566 (+07)ตอบกลับ[ตอบกลับ]
  3. เห็นด้วย --Adrich (คุย) 13:32, 26 พฤศจิกายน 2566 (+07)ตอบกลับ[ตอบกลับ]
  4. เห็นด้วย --Noobythailand (คุย) 11:56, 1 ธันวาคม 2566 (+07)ตอบกลับ[ตอบกลับ]
  5. เห็นด้วย --Siam2019 (คุย) 20:20, 5 ธันวาคม 2566 (+07)ตอบกลับ[ตอบกลับ]

เป็นกลาง (Neutral)[แก้ไข]

คัดค้าน (Oppose)[แก้ไข]

ข้อเสนอแนะ[แก้ไข]

ในส่วนของพร็อกซีที่ไม่เปิดเผยตัวตนและแบบเปิด ถ้าจะคงเนื้อหา กระผมเห็นควรให้แปลเนื้อหา en:User:SORBS DNSBL ด้วยครับ ในตอนนี้มีเนื้อหาของวิกิคำคมภาคภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น แต่ในวิกิคำคมภาคภาษาญี่ปุ่นยังไม่พบการเชื่อมโยงในนโยบายครับ

อนึ่ง จากการตรวจดูการเพิ่มส่วนนี้ ผู้ร่วมร่างอาจมีวัตถุประสงค์อยากให้มีรายละเอียด แต่กระผมมีความคิดว่าส่วนนี้สมบูรณ์แล้ว จึงไม่ต้องเชื่อมโยงไปยัง en:User:SORBS DNSBL ครับ --ร้อยตรี โชคดี (คุย) 22:09, 5 ธันวาคม 2566 (+07)ตอบกลับ[ตอบกลับ]


การอภิปรายด้านบนนี้รักษาไว้เป็นกรุ โปรดอย่าแก้ไข หากต้องการออกความเห็นภายหลัง ควรใช้ส่วนใหม่