งานวิจัย

จาก วิกิคำคม

[แก้ไข]

  • งานวิจัยของนักวิชาการไม่ใช่งานสืบสวนสอบสวนเพื่อหาผู้กระทําผิด ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บ้านเมือง นักวิชาการมีเพียงหน้าที่ศึกษาหาต้นตอของการทุจริตเพื่อหาทางป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติเท่านั้น โปรดกรุณาอ้างอิงและใช้ประโยชน์งานวิชาการให้ถูกที่ถูกทางด้วยครับ
  • ทำไมหัวหน้าการ์ด จะเขียนวิทยานิพนธ์หัวข้อสันติวิธีไม่ได้ หรือหัวข้อนี่จะต้องสงวนใว้สำหรับคนบางจำพวก