ข้ามไปเนื้อหา

จอห์น เวสลีย์

จาก วิกิคำคม

วาทะเด็ด

[แก้ไข]
“Do all the good you can, By all the means you can, In all the ways you can, In all the places you can, At all the times you can, To all the people you can, As long as ever you can.” 
“จงบำเพ็ญความดีทุกประการที่คุณสามารถ ด้วยวิธีทุกอย่างเท่าที่คุณสามารถ โดยวิถีทางทุกประการที่คุณสามารถ ในสถานที่ทุกแห่งที่คุณสามารถ ในเวลาทุกเมื่อที่คุณสามารถ แก่คนทุกคนที่คุณสามารถ ตราบเท่าที่คุณสามารถจะบำเพ็ญความดีนั้นได้”