ข้ามไปเนื้อหา

จอห์น เฮนรี นิวแมน

จาก วิกิคำคม

จอห์น เฮนรี นิวแมน (อังกฤษ: John Henry Newman) เป็นชาวอังกฤษที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและต่อมาได้เป็นพระคาร์ดินัล

คำคม

[แก้ไข]
“ อย่ากลัวว่า ชีวิตของท่านจะพบจุดจบ จงกลัวว่า ชีวิตของท่านจะไม่มีโอกาสเริ่มต้น ”