จักรพันธุ์ โปษยกฤต

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

จักรพันธุ์ โปษยกฤต เป็นศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2543 สาขาทัศนศิลป์ ประเภทจิตรกรรม เกิดที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2486 ซึ่งมีผลงานเป็นพระอาจารย์พิเศษถวายการสอนวิชาจิตรกรรมให้กับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระ เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงสิรินธรเทพรัตนราชสุดาฯ ใน พ.ศ.2503 ต่อมาเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาศิลปะไทย คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ใน ค.ศ. 1969 – 1974 และปัจจุบันเป็นศิลปินอิสระด้านจิตรกรรม งานหุ่นไทยและงานวิจิตรศิลป์อื่น ๆ[1]

คำกล่าว[แก้ไข]

จักรพันธุ์ โปษยกฤต กราบนมัสการต่อท่านเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพ เจ้าคุณพระเทพวัชรธรรมาภรณ์พระเถระ เกี่ยวกับการรับงานสร้างจิตรกรรมฝาผนังวัดตรีทศเทพ ว่า

“ ถ้าเทพยดาฟ้าดินจะให้ลูกทำก็ต้องทำ งานคงจะสำเร็จลุล่วงไปได้ ถึงจะมีอุปสรรคสิ่งใดก็เป็นธรรมดา ของการทำงานใหญ่ ๆ หุงข้าวยังมีอุปสรรค งานขนาดนี้จะไม่มีอุปสรรคได้อย่างไร ”
จักรพันธุ์ โปษยกฤต
“ เฉพาะตัวนั้นไม่ขอรับค่าจ้าง ขอทำถวายเป็นบุญ งานที่ทำนี้ไม่ใช่งานเหมาดังที่เรียกว่ารับจ้างเขียน แต่ขอให้ช่างเขียนได้ค่าแรงเพื่อการดำรงชีวิตเป็นรายวันซึ่งจะพิจารณาเอง ส่วนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ วัดเป็นผู้จัดหา และสุดท้ายขอท่านว่าแม้งานช้าก็ขออย่าเร่ง เร่งไม่ได้ ไม่ชอบทำงานลวก ๆ ”
จักรพันธุ์ โปษยกฤต

[2]

คติแง่คิด ปรัชญาชีวิต[แก้ไข]

“ เมื่อใดที่เราอยากมีความรู้ ความชำนาญ สำคัญคือการแสวงหาสิ่งนั้นด้วยตนเอง เมื่อเราแสวงหาด้วยตนเอง เราจะรู้คุณค่า ขยัน และตั้งใจ

”
นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตกรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๓


อ้างอิง[แก้ไข]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]

w
w