จูเลียส ซีซาร์

จาก วิกิคำคม
จูเลียส ซีซาร์

จูเลียส ซีซาร์ หรือชื่อจริง ไกอัส จูเลียส เป็นรัฐบุรุษในประวัติศาสตร์เขาได้สถาปนาตนเองขึ้นปกครองกรุงโรม และได้ทำให้อาณาจักรโรมมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของชาวโลกมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ จูเลียสได้สร้างชื่อซีซาร์อันยิ่งใหญ่นี้ขึ้น และเป็นต้นแบบของกษัตริย์โรมในสมัยต่อมาที่ใช้ชื่อซีซาร์นี้ถึงสิบสององค์ แม้คำว่า ชาห์ แห่งอิหร่าน ซาร์ แห่งรัสเซีย ไกเซอร์ แห่งเยอรมัน ล้วนแล้วแต่มีรากศัพท์มาจากคำว่าซีซาร์ทั้งสิ้น และได้สืบทอดคำเรียกเหล่านี้มาจนถึงปัจจุบัน

คำคม[แก้ไข]

“ คนพร้อมที่จะเลือกเชื่อในสิ่งที่เขาปรารถนาอยู่แล้ว ”
Men willingly believe what they wish
“ ฉันมาฉันเห็นฉันเสียที ”